Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa 111 Matematiikka

  • Marian Rejewski och tyska Enigma 

   Enlund, Christian Mikael (Åbo Akademi, 2018)
   En avhandling där polackers inverkan på de allierades möjlighet att lösa och läsa Enigma under andra världskriget undersökta. Här finns även noggrant dokumenterat hur Enigma fungerar och hur Marian Rejewski gick till väga ...
  • Markovkedjor i kontinuerlig tid med tillämpning för motorproteiner 

   Fagerström, Jonathan (Åbo Akademi, 2017)
   En Markovkedja är en typ av stokastisk process som kan användas för att göra matematiska modeller för system vars tillstånd förändras slumpmässigt med tiden. Målet med denna avhandling har varit att fördjupa sig i ...
  • Om gles optimering och kompressiv mätning 

   Timonen, Miitre (Åbo Akademi, 2017)
  • Om olikheter gällande betafunktionen 

   Karlsson, Sofia (2021)
   Denna avhandling behandlar betafunktionen och dess egenskaper. Integralsubstitutioner samt betafunktionens relation till den närbesläktade gammafunktionen används för att bevisa ett antal kända likheter där betafunktionen ...
  • Optimal stokastisk reglering och estimering med Kalmanfiltret 

   Virtanen, Tuomas (Åbo Akademi, 2020)
   Linjära system används för matematiska modeller inom många olika områden, bland annat reglerteknik. Avhandlingen behandlar teori för MIMO-system (eng. Multiple Input Multiple Output), det vill säga modeller som består av ...
  • Poissonprocesser och Bonus-Malus-Systemet 

   Åbacka, Oscar (Åbo Akademi, 2019)
   Denna Pro-Gradu-avhandling behandlar Poissonprocessen och hur den hänger samman med andra kända sannolikhetsfördelningar. Dessutom görs en jämförel- se av olika bonussystem inom trafikförsäkringsbranchen. Det visar sig ...
  • Schauders fixpunktssats 

   Heinonen, Jessica (Åbo Akademi, 2020)
   I avhandlingen behandlas Schauders fixpunktssats, och målet är att både bevisa och tillämpa satsen. För att kunna utföra beviset till Schauders fixpunktssats krävs Brouwers fixpunktssats, varför avhandlingen inledningsvis ...
  • Simulation of two ergodic Markov chains 

   Nyman, Mikael (2021)
  • Simuleringsmodell för Aktia Livförsäkrings placeringsportfölj 

   Sandell, Mirjam (2021)
   I den här avhandlingen studeras Aktia Livförsäkrings placeringsportfölj. Portföljen är intressant att studera eftersom avkastningen från de olika instrumenten ofta används för att täcka företagets löpande kostnader och ...
   Sekretessbelagd fram till 10.5.2025.
  • Symmetrier i tvådimensionella plan 

   Nordblom, Linnea (2021)
   I denna avhandling behandlas, utgående från grunderna i gruppteori, teorin bakom mönster som upprepas i ett oändligt plan. Sagda teori används sedan för att visa att det endast finns 17 olika typer av tvådimensionella mönster.
  • The present value of a perpetuity with stochastic discounting 

   Lindblad, Jonas (Åbo Akademi, 2019)
   Simple market models typically include a constant rate of risk-free interest, simplifying present value calculations and asset pricing significantly. In this thesis, present value calculations with a stochastic rate of ...