111 Matematiikka

 

Uusimmat viitteet

 • Sociala och sociomatematiska normer i matematikklassrummet och deras påverkan på lärande 

  Mattsson, Frida (2023)
  Det finns flertalet studier och sammanställningar som tyder på att sociala och sociomatematiska normer spelar en avgörande roll i matematikundervisningen. Däremot finns det inte studier som explicit undersöker deras påverkan ...
 • De finlandssvenska gymnasiematematiklärarnas förhållningssätt till och erfarenheter av programmering i undervisningen – En enkätstudie 

  Causton, Kristina (2023)
  Syftet med avhandlingen är att ta reda på vilka erfarenheter de finlandssvenska matematiklärarna har inom programmering och undervisning i programmering, samt vilken inställning lärarna har till programmering. Vidare ...
 • Kategoriteori 

  Holmberg, Leo (2023)
  Syftet med denna pro gradu-avhandling är att beskriva grunderna av kategoriteori. De flesta områden av ren matematik kan beskrivas i termer av kategoriteori, med objekt (t.ex. ringar, topologiska rum) och morfismer dem ...
 • B ri-funktioner 

  Himberg, Jimmy (2023)
 • Fermats sista sats 

  Lagerroos, Jonas (2023)
  I den här pro gradu-avhandlingen presenteras Fermats sista sats, som är en sats inom talteori. Enligt satsen finns det inte några positiva heltalslösningar till a^n + b^n = c^n då n > 2. Satsen är uppkallad efter Pierre ...
 • Definitiva gallringsplaner och analys av splitplotförsök 

  Juslin, Jonatan (2022)
  I den här pro gradu-avhandlingen behandlas teorin för statistisk datainsamling samt dataanalys. Inom ramen för datainsamling presenteras både blockade försöksplaner,huvudsakligen splitplotplaner, och en familj av ...
 • Distribuerad modellprediktiv reglering av linjära system 

  Savikko, Erik (2022)
  I den här pro gradu-avhandlingen presenteras tre olika typer av modellprediktiv reglering (MPC): Centraliserad MPC, icke-kooperativ distribuerad MPC och kooperativ distribuerad MPC. För alla MPC-typer presenteras en algoritm ...
 • Nonlinear Model Predictive Control and Estimation applied to Selective Catalytic Reduction 

  Aaltonen, Oscar (2022)
  Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) is an advanced optimization-based control method for both linear and nonlinear dynamical systems. In this thesis, a NMPC software is developed in Matlab to control a Selective ...
 • Interpolation och olikheter 

  Wickholm, Mathias (2022)
  I den här pro gradu-avhandlingen presenterar jag två klassiska interpolationssatser: RieszThorin och Marcinkiewicz. Riesz-Thorins interpolationssats hör till den komplexa interpolationen, medan Marcinkiewicz interpolationssats ...
 • De finlandssvenska matematiklärarnas beredskap att undervisa programmering 

  Borg, Emil (2022)
  Programmering, som har undervisats i grundläggande utbildningens alla årskurser sedan hösten 2016 medförde en stor förändring för matematiklärarna i årskurserna 7–9. Den grundläggande orsaken till att förändringen inte ...
 • Wilson loops in lattice gauge theories 

  Jensén, Johanna (2022)
  This thesis is based on the article "Wilson loops in finite Abelian lattice gauge theories" by M. Forsström, J. Lenells and F. Viklund. In the article, lattice gauge theories on Z^4 for a finite Abelian structure group are ...
 • Optimal stopping av Markovkedjor i diskret tid 

  Faler, Aleksi (2022)
  Observera en Markovkedja. Vid varje tidpunkt finns en möjlighet att stanna eller fortsätta till följande observation. Då man stannar, får man en icke-negativ vinst beroende på Markovkedjans nuvarande tillstånd. Man vill ...
 • Den isoperimetriska olikheten och andra klassiska olikheter i Hardy- och Bergmanrum 

  Liljestrand, Kira (2022)
  I avhandlingen presenteras och bevisas den isoperimetriska olikheten, som enligt myter härstammar från antiken och från ett så kallat Didos problem. Matematiker världen över har lyckats bevisa den gamla och berömda olikheten ...
 • Epidemiologisk matematiska modeller 

  Brink, Minette (2021)
  I den här avhandlingen undersöks olika epidemiologiska matematiska modeller för att förutspå spridningen av infektionssjukdomar. Syftet med undersökningen är att analysera olika matematiska epidemiologiska modeller samt ...
 • Simulation of two ergodic Markov chains 

  Nyman, Mikael (2021)
 • Simuleringsmodell för Aktia Livförsäkrings placeringsportfölj 

  Sandell, Mirjam (2021)
  I den här avhandlingen studeras Aktia Livförsäkrings placeringsportfölj. Portföljen är intressant att studera eftersom avkastningen från de olika instrumenten ofta används för att täcka företagets löpande kostnader och ...
  Sekretessbelagd fram till 10.5.2025.
 • Om olikheter gällande betafunktionen 

  Karlsson, Sofia (2021)
  Denna avhandling behandlar betafunktionen och dess egenskaper. Integralsubstitutioner samt betafunktionens relation till den närbesläktade gammafunktionen används för att bevisa ett antal kända likheter där betafunktionen ...
 • Symmetrier i tvådimensionella plan 

  Nordblom, Linnea (2021)
  I denna avhandling behandlas, utgående från grunderna i gruppteori, teorin bakom mönster som upprepas i ett oändligt plan. Sagda teori används sedan för att visa att det endast finns 17 olika typer av tvådimensionella mönster.
 • Hur digitala verktyg kan användas i matematikundervisningen på ett pedagogiskt sätt - en litteraturstudie 

  Finnholm, Jimmy (Åbo Akademi, 2020)
  Tekniken har haft en snabb framfart under de senaste ´ decennierna såväl i industrin, vardagslivet som i skolorna. Det finska skolsystemet har prisats i många olika sammanhang och antalet länder som studerat vårt skolsystem ...

Näytä lisää