Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Acceptability of Urban Transport Pricing 

   Schade, Jens; Schlag, Bernhard
   VATT-tutkimuksia : 72 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Several studies all over the world have considered transport pricing measures as promising attempts to solve urgent traffic problems in urban areas. An important precondition for the successful implementation of pricing ...
  • Airline Deregulation: The American Experience and Prospects for Europe 

   Brueckner, Jan K.; Goebel, Anton; Niskanen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 149 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   This paper provides an exhaustive discussion of the impact of airline deregulation in the U.S., followed by a discussion of the likely effects of deregulation in the EU. The paper argues that the benefits of U.S. deregulation, ...
  • Assessing the Effectiveness of Marginal Cost Pricing in Transport - the Helsinki Case 

   Moilanen, Paavo
   VATT-keskustelualoitteita : 223 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.07.2000)
   A geographic MEPLAN model based on the principles of economic behaviour was applied to study the marginal cost pricing approach for optimising the use of the transport system in the Helsinki region. As the model can estimate ...
  • The Basic Service Quality Level of Transport Infrastructure in Peripheral Areas 

   Perrels, Adriaan
   VATT-keskustelualoitteita : 335 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.06.2004)
   The provision of transport infrastructure outside the most populated regions in Finland has been under budgetary pressure for more than decade. Many of these less populated areas suffer a decline of the population, which ...
  • Economic and Equity Effects of Marginal Cost Pricing in Transport 

   Fridstrøm, Lasse; Minken, Harald; Moilanen, Paavo; Shepherd, Simon; Vold, Arild
   VATT-tutkimuksia : 71 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Marginal cost transport pricing - if implemented in European cities - may give rise to substantial welfare benefits for the urban populations. Depending on the local conditions and on the policy instruments used, annual ...
  • Eläkeikä, sairastavuus ja onnettomuusriski. Tutkimus julkisen liikenteen linja-auton- ja raitiovaununkuljettajien eläkeiän muutoksesta 

   Sullström, Risto; Niemelä, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 173 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Kunnallisen eläkejärjestelmän (KVTEL) sovittaminen TEL-järjestelmää vastaavaksi 1990-luvulla merkitsi ammatillisen eläkeiän piiriin kuuluneille huomattavia muutoksia. Tutkimuksessa selvitetään Helsingin, Tampereen ja Turun ...
  • Helsinki Workshop on Infrastructure Charging on Railways 31 July - 1 August, 2000 

   Nash, Chris; Niskanen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 245 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Whilst there is a long tradition of economic analysis of charging for the use of road infrastructure, the situation relating to rail is quite different. In most cases until recently railways have been integrated organisations ...
  • Kerrannaisvaikutukset liikennehankkeiden yhteiskuntataloudellisessa kustannus-hyötyanalyysissä 

   Niskanen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 62 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Legal and Institutional Framework for Marginal Cost Pricing in Urban Transport in Europe 

   Milne, David; Niskanen, Esko; Verhoef, Erik
   VATT-tutkimuksia : 76 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2001)
  • Liikenteen kansantaloudellinen merkitys ja liikenneinfrastruktuuri toimintojen yhdistäjänä 

   Hjerppe, Reino; Honkatukia, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 364 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2005)
   Suomella on liikenteessä erityinen kaksoisongelma: 1) pitkät etäisyydet ja harvaan asuttu maa sekä 2) etäisyys kansainvälisistä markkinoista. Suomen liikennejärjestelmän vahvuuksia ovat liikenteen sujuvuus ja liikenneruuhkien ...
  • Pyöräilyn institutionaalinen asema liikennesuunnittelussa 

   Kallioinen, Johanna
   VATT-keskustelualoitteita : 267 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.03.2002)
   Tutkimuksessa tarkastellaan pyöräilyn asemaa liikennesuunnittelussa purkamalla suunnittelussa esiintyviä kognitiivisia eli tiedollisia institutionaalisia rakenteita, erityisesti liikenteen ja suunnittelun käsitteitä. Tätä ...
  • St. Petersburg - Manpower Prospects and Economic Potential 

   Eronen, Jarmo
   VATT-keskustelualoitteita : 75 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Standardization in Transportation Markets: A European Perspective 

   Holler ,Manfred J.; Knieps, Günter; Niskanen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 151 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   The paper presents an overview of issues related to standardization in the European transportation market. The paper identifies current trends in the European transportation policy: deregulation in service markets, horizontal ...
  • Vesiliikenteen tehokas ja oikeudenmukainen hinnoittelu 

   Niskanen, Esko
   VATT-tutkimuksia : 38 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tässä työssä esitetään vesiliikenteen tehokkaan ja oikeudenmukaisen hinnoittelun periaatteet. Myös tehdään ehdotukset käytännössä perittäviksi väylämaksuiksi ja näitä verrataan nykytilanteessa perittäviin maksuihin. ...
  • Väylähankkeiden kansantaloudellinen merkitys 

   Honkatukia, Juha; Antikainen, Riikka
   VATT-keskustelualoitteita : 341 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.09.2004)
   Tutkimuksessa tarkastellaan liikennepoliittisen ministerityöryhmän mietinnössä ehdotettujen väylähankkeiden toteuttamisen kansantaloudellisia vaikutuksia kokonaistaloudellisen tasapainomallin avulla. Vaikutuksia tarkastellaan ...