VATT:n julkaisutuotanto on kokonaisuudessaan julkaisuarkisto Doriassa ja vapaasti ladattavissa. Julkaisuihin saa viitata edellyttäen, että lähde mainitaan. VATT:n julkaisusarjat on esitetty Doriassa omina kokoelminaan.

Tutkijamme julkaisevat yhä enemmän VATT:n ulkopuolisten julkaisusarjoissa ja viimeisimmät näistä julkaisuista on rinnakkaistallennettu Doriaan. Tiedot kansainvälisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa julkaistuista artikkeleista löytyvät Vertaisarvioidut artikkelit -kokoelmasta. Tämä kokoelma on Doriassa vuodesta 2014.


Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Does market size matter for charities? 

  Lapointe, Simon; Perroni, Carlo; Scharf, Kimberley; Tukiainen, Janne
  Journal of Public Economics (Elsevier, 2018)
  We analyze implications of market size for market structure in the charity sector. While a standard model of oligopolistic for-profit competition predicts a positive relationship between market size and firm size, our ...
 • Investment Incentives and Tax Competition under the Allowance for Growth and Investment (AGI) 

  Kari, Seppo; Laitila, Jussi; Ropponen, Olli
  VATT Working Papers : 110 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 24.10.2018)
  We employ a dynamic investment model to study the investment incentives of the Allowance for Growth and Investment (AGI) proposed by the European Commission in its two-step approach towards the Common Consolidated Corporate ...
 • Relative age effects in political selection 

  Tukiainen, Janne; Takalo, Tuomas; Hulkkonen, Topi
  European Journal of Political Economy : Accepted (Elsevier, 2018)
  We exploit a regression discontinuity design to provide causal evidence of the relative age effect (RAE) on a long-run adult age outcome: Political selection. We find strong evidence of the RAE in politics in Finland. ...
 • Kiinasta tapahtuvan tuonnin vaikutukset työntekijöihin Suomessa 

  Huttunen, Kristiina; Nilsson Hakkala, Katariina
  Talous ja Yhteiskunta : 4/2016 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 05.12.2016)
  Tutkimuksessa tarkastellaan, miten Kiinasta tapahtuvan tuonnin kasvu vaikuttaa työntekijöiden irtisanomisriskiin, työllisyyteen ja palkkoihin Suomessa. Teemme eron yrityksen oman välituotetuonnin ja lopputuotteiden tuonnin ...
 • Kotihoidon tuen vaikutus lapsiin 

  Huttunen, Kristiina; Kosonen, Tuomas
  Talous ja Yhteiskunta : 2/2018 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 15.05.2018)
  Kotihoidon tukea maksetaan lasten ollessa 1–2-vuotiaita. Lasten kotihoidon tuen ja sen kunnallisten lisien variaation avulla pystytään identifi oimaan kotihoidon tuen kausaaliset vaikutukset. Tulokset osoittavat, että ...
 • Eri tavoitteille sopivat erilaiset politiikkatoimet 

  Paukkeri, Tuuli
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2018 (Taloustieteellinen yhdistys, 15.10.2018)
  Kaikissa maissa julkinen sektori asettaa politiikkaohjelmia ja sääntelee yhteiskunnan eri osa-alojen toimintaa tavoitellessaan hyvinä pitämiään tavoitteita. Monissa maissa pienituloisuuden vähentäminen on merkittävä tavoite, ...
 • Kokemuksia talouspolitiikan arviointineuvostosta 

  Uusitalo, Roope
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2018 (Taloustieteellinen yhdistys, 15.10.2018)
  Talouspolitiikan arviointineuvoston kausi lähenee loppuaan. Nykyisen neuvoston toimikausi päättyy maaliskuussa 2019. Valtiovarainministeriö on jo pyytänyt yliopistoilta esityksiä jäseniksi uuteen neuvostoon. Tämä lienee ...
 • Verotuet - ongelma vai ei? 

  Eerola, Essi
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2018 (Taloustieteellinen yhdistys, 15.10.2018)
  Yritystuet ja niiden karsimisen vaikeus ovat olleet paljon esillä julkisuudessa erityisesti kevään 2018 yritystukityöryhmän työn yhteydessä. Samalla on väitelty siitä, missä olosuhteissa suorat yritysten saamat tuet on ...
 • Rank effects in political promotions 

  Meriläinen, Jaakko; Tukiainen, Janne
  Public Choice : 1-2 (Springer Verlag, 2018)
  This paper studies the effect of candidates’ personal vote ranks on promotions to political power in an open list proportional representation system. Using a regression discontinuity design and data from Finnish local ...
 • Government payments, market profits and structural change in agriculture 

  Simola, Antti
  Journal of Evolutionary Economics : 4 (Springer Verlag, 2018)
  I analyze the interaction of two institutions, markets and public policies, and their effect on structural change in agriculture. More specifically, I consider how subsidies affect functioning of input and output markets, ...
 • Biopolttoaineiden kustannustehokkaat toteutuspolut vuoteen 2030 

  Laukkanen, Marita; Tamminen, Saara; Sipilä, Esa; Kiuru, Heidi; Jokinen, Jaakko; Saarela, Jaakko; Palonen, Petteri; Nylund, Nils-Olof; Sipilä, Kai
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 63/2018 (Valtioneuvoston kanslia, 04.10.2018)
  Tämä työ esittää vaikutusarvion liikenteen biopolttoaineiden osuuden nostamisesta 30 %:iin Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Tulokset osoittavat, että Suomessa saavutettaisiin liikenteessä 50 %:n päästövähenemä vuonna 2030, ...
 • Top Incomes and Top Tax Rates: Implications for Optimal Taxation of Top Incomes in Finland 

  Riihelä, Marja; Sullström, Risto; Tuomala, Matti
  Tampere Economic Working Papers Net Series : 88 (University of Tampere, School of Management, 02.05.2014)
  We apply optimal top marginal tax rate formulas with alternative social preferences to the Finnish economy using evidence on the responsiveness of top incomes in Finland to changes in top tax rates that have taken place ...
 • Varallisuus ja varallisuuserot Suomessa 

  Riihelä, Marja; Sullström, Risto; Tuomala, Matti
  Talous ja yhteiskunta : 2/2017 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 04.05.2017)
  Varallisuuserot lähtivät Suomessa kasvuun tuloerojen tapaan 1990-luvun puolivälissä. Varakkaimpien varallisuus ja ylimmät varallisuusosuudet ovat jatkaneet kasvuaan myös finanssikriisin jälkeisenä aikana. Tätä on tärkeää ...
 • Yrittäjät reagoivat herkästi verokannustimiin 

  Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas
  Talous ja yhteiskunta : 2/2017 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 04.05.2017)
  Tuloverot vaikuttavat selvästi listaamattomien osakeyhtiöiden omistajien valintaan osinko- ja palkkatulojen välillä, koska isoja palkkatuloja verotetaan ankarammin kuin osinkotuloja. Tuloverot vaikuttavat kuitenkin vain ...
 • NYT - mallia Euroopalle? Nuorten yhteiskuntatakuun vaikuttavuus 

  Hämäläinen, Kari; Hämäläinen, Ulla; Tuomala, Juha
  Talous ja yhteiskunta : 4/2014 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 05.12.2014)
  Nuorisotyöttömyys on osoittautunut sitkeäksi vaivaksi, johon etsitään uusia lääkkeitä kaikkialla Euroopassa. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa jo pitkään vallalla ollut takuuajattelu on herättänyt laajaa mielenkiintoa. ...
 • Vaivaako Eurooppaakin Kiina-syndrooma? 

  Huttunen, Kristiina
  Talous ja yhteiskunta : 3/2014 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 06.10.2014)
  Tehtävien ulkoistaminen halvan työvoiman maihin herättää uhkakuvia työpaikkojen menetyksistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. David Autorin, David Dornin ja Gordon Hansonin (2013) tutkimus tarkastelee, miten Kiinasta tapahtuneen ...
 • EU:n ja USA:n välille neuvotellaan uudenlaista kauppasopimusta 

  Tamminen, Saara
  Talous ja yhteiskunta : 3/2014 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 06.10.2014)
  EU:n ja USA:n neuvottelemassa vapaakauppasopimuksessa keskitytään poistamaan Non-Tariff Measures -kaupanesteistä (NTM) johtuvia lisäkustannuksia ja rajoituksia tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupalle sekä investointivirroille. ...
 • Yritystuet ja yritystoiminta 

  Einiö, Elias; Maliranta, Mika; Toivanen, Otto
  Talous ja yhteiskunta : 4/2013 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 05.12.2013)
  Jotta yritystuet edistäisivät hyvinvointia, niille tulee löytyä selkeät taloustieteelliset perusteet: hyvä esimerkki on se, että tutkimustoiminnasta syntyvästä uudesta tiedosta hyötyvät usein muutkin kuin T&K-investointien ...
 • Miten yrityksiä pitäisi verottaa? 

  Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas; Pirttilä, Jukka; Ropponen, Olli
  Talous ja yhteiskunta : 3/2013 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 07.10.2013)
  (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Koetamme selvittää selvällä suomen kielellä, mitä yritysverotus on, miten se vaikuttaa, mitä Suomen yritysverotuksessa on ...
 • Tehdäänpä tutkimukseen perustuva aktivointipolitiikan kokonaisuudistus 

  Hämäläinen, Kari
  Talous ja yhteiskunta : 2/2013 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 06.05.2013)
  Työttömien aktivointi on arkipäivää. Nuorilla ja pitkäaikaistyöttömillä on aktivointikausia, eikä muitakaan työttömiä päästetä pahasti passivoitumaan. Aktivointikepillä vähennetään työttömänä pysymisen houkutuksia, ja ...

Näytä lisää