Selaus syöttöajan mukaan kokoelmasssa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Macroprudential measures, household leverage and tenure choice 

   Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu; Ramboer, Sander
   Background report for the Finnish Economic Policy Council (Talouspolitiikan arviointineuvosto, 26.01.2021)
   Over the past ten years, many countries have introduced a wide range of different types of macroprudential policies affecting housing markets. One way to classify the measures is to think about the mechanisms through which ...
  • What Are the Priorities of Bureaucrats? Evidence from Conjoint Experiments with Procurement Officials. 

   Tukiainen, Janne; Blesse, Sebastian; Bohne, Albrecht; Giuffrida, Leonardo M.; Jääskeläinen, Jan; Luukinen, Ari; Sieppi, Antti
   EconPol Working Papers : 63 (ifo Institute, 31.03.2021)
   A well-functioning bureaucracy is a precondition for efficient public goods provision. However, bureaucratic decision-making is still largely seen as a black box. We provide novel insights into the preferences of bureaucrats ...
  • Removing Welfare Traps: Employment Responses in the Finnish Basic Income Experiment 

   Verho, Jouko; Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto
   AEJ: Economic Policy : Forthcoming (American Economic Association, 2021)
   This paper provides evidence that replacing minimum unemployment benefits with a basic income of equal size has minor employment effects at best. We examine an experiment in Finland in which 2,000 benefit recipients were ...
  • Kuntien verojärjestelmä: kannustimet, kuntien väliset erot ja skenaario verotuottojen kehityksestä 

   Peni, Laura; Riipinen, Toni; Tukiainen, Janne; Viitala, Tomi
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 9 (Valtioneuvoston kanslia, 10.02.2021)
   Kuntien rahoitus nojautuu kolmeen asiaan: Verotuloihin, valtionosuuksiin ja toimintatuloi hin. Verotuotot ovat pääosin kasvaneet kaikissa kuntaluokissa ja verolajeissa. Kuntien ve rotuotot muodostuvat käytännössä kolmesta ...
  • Rekrytointisyrjintä ja sen vastaiset keinot 

   Kanninen, Ohto; Virkola, Tuomo
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 27 (Valtioneuvoston kanslia, 14.05.2021)
   Rekrytointisyrjintä on Suomessa ja monessa muussa maassa kielletty lailla. Kielloista huolimatta sitä esiintyy laajasti työmarkkinoilla. Tässä katsauksessa käymme läpi joukon tutkimuksia, joissa tämä on osoitettu ...
  • Kaivosveron vaihtoehdot ja niiden vertailu 

   Kari, Seppo; Kauppi, Sari; Äimä, Kristiina; Huhtala, Anni; Ropponen, Olli; Silvo, Kimmo; Tuomainen, Jouko
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 44 (Valtioneuvoston kanslia, 28.05.2021)
   Hankkeessa arvioitiin vaihtoehtoisia tapoja kerätä yhteiskunnalle korvaus uusiutumattomien mineraalivarojen käytöstä. Siinä kartoitettiin keskeinen vero oikeudellinen ja taloustieteellinen kirjallisuus sekä kaivostoimintaa ...
  • Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta 

   Isotalo, Eetu; Kanninen, Otto; Karhunen, Hannu; Maczulskij, Terhi; Ravaska, Terhi
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 40 (Valtioneuvoston kanslia, 26.05.2021)
   Tarkastelemme tässä raportissa ulosottojärjestelmän yhteyttä toimeentuloon ja työllisyyteen. Keskustelemme optimaalisen järjestelmän ominaisuuksista käsitteellisesti, vertailemme Suomen järjestelmää Saksan ja Yhdysvaltojen ...
  • Beyond Black and White: The Impact of Asian Peers on Scholastic Achievement 

   d'Este, Rocco; Einiö, Elias
   Economics of Education Review : Open Access (Elsevier, 2021)
   This paper examines the effects of Asian peers on non-Asian student achievement in New York City public schools. We use exogenous variation in the share of Asian students across cohorts within schools stemming from a ...
  • Wage and Employment Discrimination by Gender in Labor Market Equilibrium 

   Xiao, Pengpeng
   VATT Working Papers : 144 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 28.05.2021)
   This paper develops an equilibrium search model to study the mechanisms underlying the lifecycle gender wage gap: human capital accumulation, preference for job amenities, and employers’ statistical discrimination in wage ...
  • Miten nettotulot muuttuvat eläkkeelle siirryttäessä? : Tarkastelu nettotulosuhteen muutoksesta vuosina 2002–2017 

   Rantala, Juha; Pyy-Martikainen, Marjo; Riihelä, Marja
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2021 (Eläketurvakeskus, 24.05.2021)
   Eläkepolitiikan tavoitteena on turvata kaikille eläkeläisille kohtuullinen toimeentulo ja estää köyhyys. Tutkimus sisältää tiiviin katsauksen nettotulojen muuttumisesta eläkkeelle siirtymisen yhteydessä vuosina 2002, 2007, ...
  • Low-income housing policies: affordability and integration 

   Eerola, Essi
   Nordic Economic Policy Review : 2021:022 (Nordic Council of Ministers, 2021)
   I review the literature on housing policies intended to improve the housing conditions of low-income households and discuss the conclusions that can be drawn from the literature. I distinguish between tenant-based programs ...
  • Housing Allowance and Rents: Evidence from a Stepwise Subsidy Scheme 

   Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu
   Scandinavian Journal of Economics : 1 (Wiley, 2021)
   In this paper, we study the effect of housing demand subsidies on rents using discontinuities in the Finnish housing allowance system as a quasi‐experimental setting. The stepwise dependence of housing allowance on the ...
  • Henkilöautoliikenteen CO2-päästöt ja päästöjen vero-ohjaus 

   Palanne, Kimmo; Sahari, Anna
   VATT Muistiot : 63 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.04.2021)
   Tähän muistioon on koottu henkilöautojen CO2-päästöihin ja autojen verotukseen liittyvät selvitykset, jotka on tehty liikenteen verotusta selvittävän työryhmän toimeksiannosta. Selvitykset sisältävät vuosien 2013–2020 ...
  • Using Payroll Tax Variation to Unpack the Black Box of Firm-Level Production 

   Benzarti, Youssef; Harju, Jarkko
   Journal of the European Economic Association : Available online (Oxford University Press, 2021)
   This paper uses quasi-experimental variation in payroll tax rates in Finland to investigate how firms use their input factors. We find that higher payroll tax rates lead to large employment responses and have no effects ...
  • Mikä lääkkeissä maksaa? Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta 

   Kinnunen, Mari; Laukkonen, Marja-Liisa; Linnosmaa, Ismo; Mäklin, Suvi; Nokso-Koivisto, Oskari; Saxell, Tanja; Siikanen, Markku; Toivanen, Otto; Valmari, Nelli
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 19 (Valtioneuvoston kanslia, 19.03.2021)
   Selvityksessä arvioidaan avohoidon reseptilääkemarkkinoiden toimintaa ja sääntelyä sekä apteekkien tehtäviä ja toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työpaketissa A tarkastellaan, mikä avohoidon reseptilääkkeissä maksaa, ...
  • The Effects of Unemployment Assistance on Unemployment Exits 

   Kyyrä, Tomi
   VATT Working Papers : 143 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 19.03.2021)
   Many countries have a two-tiered unemployment compensation system which provides earnings-related unemployment insurance for a limited period of time and less generous unemployment assistance thereafter. This study evaluates ...
  • Removing Welfare Traps: Employment Responses in the Finnish Basic Income Experiment 

   Verho, Jouko; Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto
   VATT Working Papers : 142 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.03.2021)
   This paper provides evidence that replacing minimum unemployment benefits with a basic income of equal size has minor employment effects at best. We examine an experiment in Finland in which 2,000 benefit recipients were ...
  • Household heterogeneity in valuation of heating energy costs 

   Sahari, Anna
   VATT Working Papers : 141 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.03.2021)
   This paper studies consumer heterogeneity in the valuation of lifetime heating energy costs. The valuation is expressed as the willingness to pay higher upfront costs to obtain savings over the lifetime of the heating ...
  • Mortality Inequality in Finland 

   Huttunen, Kristiina; Lombardi, Stefano
   VATT Working Papers : 140 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 26.02.2021)
   We study inequality in mortality in Finland using registry data that covers the whole population for years 1990-2018. We create municipality-level indexes of regional deprivation (poverty rate), and show how age-specifc ...
  • Työntekijöiden edustus yrityksen päätöksenteossa 

   Harju, Jarkko
   Edistys-analyysit : 1/2021 (Teollisuuden Palkansaajat, 12.01.2021)
   Teollisuuden palkansaajat ja kansainvälinen tutkimusryhmä selvittivät 30 vuotta voimassa olleen hallintoedustuslain toteutumista yrityksissä henkilöstön edustajille lähetetyllä kyselyllä. Vastauksista käy ilmi, että erot ...