Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Mortality Inequality in Finland 

   Huttunen, Kristiina; Lombardi, Stefano
   Fiscal Studies : 1 (Wiley, 2021)
   We study inequality in mortality in Finland using registry data that cover the whole population for years 1990–2018. We create municipality-level indices of regional deprivation (poverty rate), and show how age-specific ...
  • Inequality in mortality between Black and White Americans by age, place, and cause and in comparison to Europe, 1990 to 2018 

   Schwandt, Hannes; Currie, Janet; Bär, Marlies; Banks, James; Bertoli, Paola; Bütikofer, Aline; Cattan, Sarah; Zong-Ying Chao, Beatrice; Costa, Claudia; Gonzalez, Libertad; Grembi, Veronica; Huttunen, Kristiina; Karadakic, René; Kraftman, Lucy; Krutikova, Sonya; Lombardi, Stefano; Redler, Peter; Riumallo-Herl, Carlos; Rodríguez-González, Ana; Salvanes, Kjell; Santana, Paula; Thuilliez, Josselin; van Doorslaer, Eddy; Van Ourti, Tom; Winter, Joachim; Wouterse, Bram; Wuppermann, Amelie
   Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) : 40, Open Access (National Academy of Sciences, 2021)
   Although there is a large gap between Black and White American life expectancies, the gap fell 48.9% between 1990 and 2018, mainly due to mortality declines among Black Americans. We examine age-specific mortality trends ...
  • The heterogeneous incidence of fuel carbon taxes: Evidence from station-level data 

   Harju, Jarkko; Kosonen, Tuomas; Laukkanen, Marita; Palanne, Kimmo
   Journal of Environmental Economics and Management : Open Access (Elsevier, 2022)
   We use station-level price data and a significant diesel-fuel carbon tax reform to study who bears the economic burden of fuel carbon taxes. We use a difference-in-differences strategy to estimate the pass-through of the ...
  • Effectiveness of clinical exome sequencing in adult patients with difficult-to-diagnose neurological disorders 

   Sainio, Markus T.; Aaltio, Juho; Hyttinen, Virva; Kortelainen, Mika; Ojanen, Simo; Paetau, Anders; Tienari, Pentti; Ylikallio, Eemil; Auranen, Mari; Tyynismaa, Henna
   Acta Neurologica Scandinavica : 1, Open Access (Wiley, 2021)
   Objectives: Clinical diagnostics in adults with hereditary neurological diseases is complicated by clinical and genetic heterogeneity, as well as lifestyle effects. Here, we evaluate the effectiveness of exome sequencing ...
  • Cost-effectiveness of whole-exome sequencing in progressive neurological disorders of children 

   Aaltio, Juho; Hyttinen, Virva; Kortelainen, Mika; Frederix, Gerardus W.J.; Lönnqvist, Tuula; Suomalainen, Anu; Isohanni, Pirjo
   European Journal of Paediatric Neurology : Open Access (Elsevier, 2022)
   Objectives: To clarify the diagnostic utility and the cost-effectiveness of whole-exome sequencing (WES) as a routine early-diagnostic tool in children with progressive neurological disorders. Methods: Patients with ...
  • Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi I väliraportti 

   Aho, Simo; Arnkil, Robert; Hämäläinen, Kari; Lind, Sami; Spangar, Simo; Tuomala, Juha; Ojala, Satu; Saloniemi, Antti; Stenvall, Jari; Melin, Harri; Mäkiaho, Ari
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 3 (Valtioneuvoston kanslia, 14.01.2022)
   Työllisyyden kuntakokeilujen 2021-2023 arviointitutkimuksen ensimmäisessä väliraportissa kuvataan kokeilujen käynnistymistä pääasiassa viiden esimerkkialueen (Pirkanmaa, Oulu, Helsinki, Pori, Etelä-Pohjanmaa) kokemusten ...
  • Kohti markkinavaltioverotusta – jäännösvoiton jakaminen (RPA) ja OECD:n pilari I 

   Kanervo, Jonatan
   VATT Muistiot : 65 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 14.01.2022)
   Kansainvälisen yritysverojärjestelmän keskeinen piirre on voittojen verottaminen siellä, missä yritykset muodostavat arvoa (arvonmuodostusperiaate). Tehokkuuden ja järjestelmän kestävyyden puolesta verotusoikeus olisi ...
  • Tehokas innovaatiopolitiikka lisää korkean tuottavuuden t&k-työtä 

   Einiö, Elias; Koski, Heli; Kuusi, Tero; Lehmus, Markku
   ETLA Muistio - ETLA Brief : 104 (ETLA, 13.01.2022)
   Tutkimuksemme soveltaa Acemoglun ym. (2018) kehittämää makrotaloudellista mallia (AAABK-malli), joka mahdollistaa erilaisten yrityssektoriin kohdennettujen politiikkatoimien kokonaistaloudellisten vaikutusten arvioinnin. ...
  • Innovation, reallocation, and growth in the 21st century 

   Einiö, Elias; Koski, Heli; Kuusi, Tero; Lehmus, Markku
   Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities (Valtioneuvoston kanslia, 13.01.2022)
   Our work applies the model developed by Acemoglu et al. (2018), henceforth, AAABK, for assessing the growth and welfare implications of different types of innovation policies. Central to the AAABK model is the ratio of ...
  • Changing Manufacturing Landscape: From a Factory to a Network 

   Michelsen, Karl-Erik; Collan, Mikael; Savolainen, Jyrki; Ritala, Paavo
   Handbook of Smart Materials, Technologies, and Devices (Springer, Cham, 2021)
   This chapter focuses on the technological, the managerial, and the societal transformation from the old manufacturing system into the new, discussing the drivers, the challenges, and the opportunities connected to the ...
  • Profitability Determinants of Unlisted Renewable Energy Companies in Germany—A Longitudinal Analysis of Financial Accounts 

   Luts, Maria-Kristiine; Savolainen, Jyrki; Collan, Mikael
   Sustainability : 24, Open Access (MDPI, 2021)
   The fight against a climate crisis has urged nations and the global community to cut emissions and to define ambitious environmental goals. This has highlighted the importance of the renewable energy (RE) industry. Germany ...
  • Talouspolitiikan arviointimenetelmiä kehittämässä – vuoden 2020 alun muutosten vaikutus tuloeroihin ja työnteon kannustimiin Suomessa 

   Ollonqvist, Joonas; Tervola, Jussi; Pirttilä, Jukka
   Talous & Yhteiskunta : 1/2021 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 08.03.2021)
   Suomessa arvioidaan säännöllisesti talouspolitiikan vaikutuksia tuloeroihin ja köyhyyteen mikrosimulointimenetelmän ja laajojen rekisteriaineistojen avulla. Viime aikoina tulonjakoarviointeihin on ryhdytty liittämään myös ...
  • Teknologinen kehitys ajaa ikääntyneitä varhaiseläkkeelle 

   Kyyrä, Tomi; Tuomala, Juha
   Talous & Yhteiskunta : 1/2021 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 08.03.2021)
   Tässä artikkelissa tarkastelemme teknologisen muutoksen ja varhaiseläkereittien vaikutuksia ikääntyneiden työllisyyteen. Aiempi tutkimus on osoittanut, että anteliailla varhaiseläkereiteillä, kuten eläkepäivillä ja ...
  • Asuntokauppojen varainsiirtoveron vaikutus muuttoliikkeeseen 

   Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 13.12.2021)
   Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset ovat pysyvästi talouspoliittisen keskustelun agendalla. Mahdollisuus informoituun keskusteluun on parantunut, sillä tutkimustieto varainsiirtoveron vaikutuksista on tarkentunut ...
  • Taloustieteen Nobel luonnollisten koeasetelmienkehittäjille ja hyödyntäjille 

   Kortelainen, Mika
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 13.12.2021)
   Vuoden 2021 taloustieteen Nobel-palkinto jaettiin David Cardin, Joshua Angristin ja Guido Imbensin kesken. Palkittujen työ on nostanut kausaalipäättelyn ja luonnollisten koeasetelmien merkitystä taloustieteessä. Heidän ...
  • Hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu – kenelle kompensoidaan ja miksi? 

   Eerola, Essi
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 04.10.2021)
   Kansantaloudellisen aikakauskirjan 3/2021 pääkirjoitus.
  • Hyvinvointialueiden rahoitusmallin kannustinvaikutukset 

   Kortelainen, Mika; Kotakorpi, Kaisa; Lyytikäinen, Teemu
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 07.06.2021)
   Parlamentaarisen maakuntaverokomitean mietintö korostaa maakuntaveron lisäävän alueiden välisiä eroja ja aiheuttavan kiristymispainetta verotukseen. Pidämme näitä huolia liioiteltuina, ja kommentoimme tässä kirjoituksessa ...
  • Luonto – pääomamme 

   Ahlvik, Lassi; Huhtala, Anni
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 07.06.2021)
   Cambridgen yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Partha Dasgupta on ympäristötaloustieteen pioneereja. Hänen elämäntyönsä ja tutkimuksensa tiivistyy Iso-Britannian valtiovarainministeriön tilaamaan Dasguptan raporttiin ...
  • New Credibilistic Real Option Model Based on the Pessimism-Optimism Character of a Decision-Maker 

   Georgescu, Irina; Kinnunen, Jani; Collan, Mikael
   Data Management, Analytics and Innovation. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies : Available online (Springer Singapore, 2021)
   Fuzzy real options analysis has gained increasing attention among investment practitioners as well as investment theory-focused academics. The strength of the real option valuation (ROV) models, when compared to the more ...
  • The Long-Run Effects of Cesarean Sections 

   Costa-Ramón, Ana; Kortelainen, Mika; Rodríguez-González, Ana; Sääksvuori, Lauri
   The Journal of Human Resources : Forthcoming, Open Access (University of Wisconsin Press, 2020)
   This paper analyzes the long-term effects of potentially avoidable cesarean sections on children’s health. Using Finnish administrative data, we document that physicians perform more unplanned C-sections during their regular ...