Selaus syöttöajan mukaan kokoelmasssa

  • Eläinplanktonseuranta Uudenmaan rannikkoalueella 2010 – 2018 

   Uusitalo, Joni
   Raportteja : 21/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 04 / 2020)
   Tämä raportti esittelee Uudenmaan ELY-keskuksen eläinplanktonseurannan rannikkoalueelta vuosilta 2010 – 2018. Raportti sisältää vuosien 2017 ja 2018 aiemmin julkaisemattomat tulokset sekä kokoaa yhteen tulokset eläinplanktonin ...
  • Vimpelinjoen tulvasuojelu ja kunnostus -hankkeen velvoitetarkkailu : Loppuraportti 

   Tolonen, Mika
   Raportteja : 18/2020 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2020)
   Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 9.5.2003 antamallaan päätöksellä myöntänyt Vimpelin kunnalle luvan Vimpelinjoen alaosan perkaukseen ja veneväylän ruoppaamiseen. Lupamääräysten mukaan luvan saajan on tarkkailtava ...
  • Porvoonväylän (Vt 7) Länsimäentien pysäkit : Aluevaraussuunnitelma, Vantaa, Helsinki 

   Tuominen, Raimo; Karhapää, Pekka; Järvinen, Juha; Tuominen, Janne; Linna, Marko; Klinga, Taina; Vilkki, Esa; Kallio, Esa; Kontkanen, Olli; Hiekka, Kirsi-Maarit; Hyppönen, Kati
   Raportteja : 11/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 03 / 2020)
   Työ liittyy Vantaan ratikan suunnitteluun. Ratikka risteää Porvoonväylää (valtatie 7) Länsimäentien kohdalla ja liittymän kohdalle on tarve toteuttaa vaihtoyhteydet Porvoonväylän linja-autojen ja ratikan käyttäjille. ...
  • Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Nikula, Minna; Herranen, Anne
   Raportteja : 6/2020
   Ranuan, Sodankylän ja Rovaniemen kylien ja haja-alueen liikenneturvallisuussuunnitelmat on laadittu kuntien ja ELY-keskuksen yhteistyönä. Hankkeessa on ollut mukana edustajia kustakin organisaatiosta sekä Liikenneturvasta. ...
  • Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen katsaus 2020 


   Erillisjulkaisu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2020)
  • Rovaniemen kylien ja haja-alueen liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Nikula, Minna; Herranen, Anne
   Raportteja : 5/2020 (Lapin ELY-keskus, 01 / 2020)
   Ranuan, Sodankylän ja Rovaniemen kylien ja haja-alueen liikenneturvallisuussuunnitelmat on laadittu kuntien ja ELY-keskuksen yhteistyönä. Hankkeessa on ollut mukana edustajia kustakin organisaatiosta sekä Liikenneturvasta. ...
  • Ranuan liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Nikula, Minna; Herranen, Anne
   Raportteja : 4/2020 (Lapin ELY-keskus, 01 / 2020)
   Ranuan, Rovaniemen ja Sodankylän kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat on laadittu kuntien ja ELY-keskuksen yhteistyönä. Hankkeessa on ollut mukana edustajia kustakin organisaatiosta sekä Liikenneturvasta. Tässä raportissa ...
  • Jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelma : Mt 1456 Hirvihaarantie, väli Mt 140 - Sepänmäki 


   Raportteja : 15/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 30.04.2020)
   Mt 1456 Hirvihaarantien jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelma sijoittuu välille Mt 140 – Sepänmäki ja välille Hirvihaarantie –Hirvihaarankoulu. Suunniteltavan jalankulku- ja pyöräilyväylän pituus on noin 3800 metriä ...
  • Vaaroista kaunein : Naapurinvaaran maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma 

   Leinonen, Sari; Korhonen, Liisa
   Elinvoimaa alueelle : 2/2020 (Kainuun ELY-keskus, 03 / 2020)
   Naapurinvaaran lakialueelta avautuvat huikeat näkymät yli peltojen, niittyjen ja asutuksen etelä- ja länsirinteitä kaarevasti myötäileviin lepikoihin, Nuasjärvelle ja Vuokatinvaaralle. Pohjoisessa maisema jatkuu metsäisenä ...
  • Salon ja Someron vedenhankintayhteistyö : Alueellinen yleissuunnitelma 

   Sweco Ympäristö Oy Turku
   Raportteja : 14/2020 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 03 / 2020)
   Salon ja Someron vedenhankinta yhteistyö – alueellisen yleissuunnitelman tavoitteena on turvata alueen vedenhankintaa. Salon ja Someron alueellista vedenhankintaa on viimeksi käsitelty laajemmin Salon seudun alueellisessa ...
  • Dammsäkerhetsguide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Regina, Timo; Torkkel, Milla
   Raportteja : 89/2012 (Kainuun ELY-keskus, 12 / 2018)
   Den nya dammsäkerhetslagen (494/2009) trädde i kraft 1.10.2009 och statsrådets förordning om dammsäkerhet (319/2010) 5.5.2010. Denna dammsäkerhetsguide ersätter anvisningarna för dammsäkerhet (Jord- och skogsbruksministeriets ...
  • Dam safety guide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Regina, Timo; Torkkell, Milla
   Raportteja : 89/2012 (Kainuun ELY-keskus, 12 / 2018)
   A new Dam Safety Act (494/2009) came into force on 1st October 2009 and a government decree on dam safety (319/2010) on 5th May 2010. This dam safety guide replaces the Dam Safety Code of Practice (Publication of the ...
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutaso 2020-2024 

   Weiste, Henriika; Piippo, Hilkka; Kauppinen, Jussi
   Raportteja : 7/2020 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 21.03.2020)
   Työn tavoitteena oli päivittää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma alueen liikkumistarpeita, uutta lainsäädäntöä ja rahoituskehystä vastaavaksi. Palvelutasomääritys koskee ensisijaisesti ...
  • Pirkanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutason määrittely 2020-2023. 

   Weiste, Henriika
   Raportteja : 13/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 04 / 2020)
   Pirkanmaan ELY-keskus on yhdessä kuntien kanssa määritellyt toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet vuosille 2020-2023 alueen liikkumistarpeita, uutta lainsäädäntöä ja rahoituskehystä vastaavaksi. ...
  • Joint Environmental Management of the River Tana - WP2 Migration barriers : Joint summary report (2017-2019) 

   Olkoniemi, Anni
   Raportteja : 10/2020 (Lapin ELY-keskus, 31.03.2020)
   Joint Environmental Management of the River Tana is a joint project between environmental authoriries,local municipalities, research institutes and fisheries-organizations of Finland and Norway. Main goal of the project ...
  • Teavet koolikiusamise kohta 

   (ETNO Etnisten suhteiden neuvottelukunta, 03 / 2020)
  • معلومات عن التنمّر المدرسي 

   (ETNO Etnisten suhteiden neuvottelukunta, 03 / 2020)
  • Agahî derbarê acizkirina li xwandingehê bo dêbabên biyanîziman 

   (ETNO Etnisten suhteiden neuvottelukunta, 03 / 2020)
  • Information om mobbning 

   (ETNO Delegationen för etniska relationer, 03 / 2020)
  • Loimaan Hanhijoen vesienhoidon yleissuunnitelma 

   Tolonen, Janne; Leka, Jarkko; Yli-Heikkilä, Katariina; Aaltonen, Jussi; Porkka, Jutta
   Raportteja : 51/2019 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 03 / 2020)
   Hanhijoki on pieni savimaiden halki kulkeva joki Varsinais-Suomessa. Sen valuma-alue on tyypillistä varsinaissuomalaista maatalousmaisemaa, sillä alueesta reilu kolmannes on peltoa. Valuma-alueen erityispiirteenä on vesistön ...