ELY-keskus

Uusimmat viitteet

 • Opas viranomaisille yhteisestä ojitusinvestoinnista 

  Keränen, Mauri
  Opas : 1/2024 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 01 / 2024)
  Nykyinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä päättyi vuoden 2022 lopussa. Kansallinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä oli vanhentunut ja päällekkäinen mm. kosteikkotukien kanssa sekä on myös vaikeasti sovitettavissa EU:n ...
 • Lähteikköjen pohjaeläimet 

  Ilmonen, Jari
  Opas : 9/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
  Hankkeiden yhteydessä lajeja selvitettäessä panostetaan usein uhanalaisiin, suojeltuihin tai muuten huomioon otettaviin lajeihin, kuten luontodirektiivin liitteiden lajeihin. Tällöin pyritään arvioimaan hankkeen vaikutuksia ...
 • Helmi – sisävesien hiekkarantojen kunnostusopas 

  Rudnäs, Rasmus
  Opas : 8/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
  Tässä oppaassa käsitellään sisävesien hiekkarantoja keskittyen erityisesti järvien hiekkarantoihin. Tämän luontotyypin osalta syvennytään hiekkarantojen ekologiaan, hiekkarantaluontoa koskeviin uhkiin ja käydään läpi keinoja ...
 • Lähteikköjen ennallistamisopas 

  Eskelinen, Iina; Juutinen, Riikka
  Opas : 6/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
  Lähteikköjen ennallistamisopas on syntynyt tarpeesta parantaa lähde-elinympäristöjen tietopohjaa, terävöittää ennallistamisen tavoitteita ja vaikuttavuusseurantaa sekä koostaa ennallistamismenetelmiä. Painopiste on ennen ...
 • Kainuun alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023-2027 

  Määttä, Juha S
  Näkymiä (Kainuun ELY-keskus, 04 / 2023)
 • Valtatie 3 Parkanon kohdan kehittämisselvitys 

  Tuominen, Mika; Heininen, Antti; Pajarre, Markus; Lindroos, Nina; Lehto, Kari
  Raportteja : 88/2023 (Pirkanmaan ELY-keskus, 12 / 2023)
  Kehittämisselvityksessä on tarkasteltu valtatien 3 kehittämistä Parkanossa, valtatien 23 eteläisen eritasoliittymän ja Etelä-Pohjanmaan maakuntarajan välillä. Valtatie 3 on suunnittelualueella pääväyläasetuksen mukainen ...
 • Elinvoimaa yritys- ja kehittämisrahoituksella : Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2023 


  Näkymiä (Pirkanmaan ELY-keskus, 02 / 2024)
  Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoituskatsaus vuodelta 2023 sisältää myönnetyn yritysrahoituksen määrät sekä tuettujen yritysten listauksen.
 • Kylä vuolaiden jokien äärellä : Saijan maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman päivitys 

  Juvani, Reeta; Kokko, Marjut
  Elinvoimaa alueelle : 1/2024 (Lapin ELY-keskus, 01 / 2024)
  Sallassa sijaitseva Saijan kylä on muodostunut kahden joen yhtymäkohtaan, harju- ja vaara-alueiden yhteyteen. Joet, maastonmuodot sekä avointen ja metsäisten alueiden vuorottelu tekevät kylämaisemasta vaihtelevan. Maisemaa ...
 • Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoituskatsaus 3/2023 


  Näkymiä (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 25.10.2023)
  Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoituskatsaus 3/2023 kokoaa yhteen tiedot vuoden 2023 heinä–syyskuun EU-rahoituksesta. ELY-keskus myönsi vuoden 2023 heinä–syyskuun aikana Pohjois-Karjalan yrityksille ja yhteisöille yhteensä ...
 • Kanta-Hämeen pyöräliikenteen tavoiteverkko 2050 

  Poskiparta, Laura; Pirinen, Pinja; Kallio, Riikka
  Raportteja : 1/2024 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.01.2024)
  Työssä muodostettiin kokonaisnäkemys Kanta-Hämeen keskeisestä pyöräliikenteen verkosta ja sen kehittämisestä sekä hankkeiden priorisoinnista. Pyöräliikenteen tavoiteverkon kehittämisessä tähdätään tavoitevuoteen 2050. ...
 • Ammatillisen työvoimakoulutuksen linjaukset vuodelle 2024 


  Raportteja : 89/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.12.2023)
  Tässä raportissa esitellään Uudenmaan ELY-keskuksen laatimat alueelliset linjaukset vuoden 2024 ammatillisten työvoimakoulutusten suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Linjausten tavoitteena on helpottaa työvoimakoulutusten ...
 • Vesihuollon häiriötilanteiden materiaalinen varautuminen : Alueellisen varautumisen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hankkeen raportti 

  Nummelin, Minna (toim.); Afry Finland Oy
  Raportteja : 85/2023 (Etelä-Savon ELY-keskus, 12.12.2023)
  Alueellisen varautumisen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hankkeen tavoitteena oli parantaa alueellista varautumista häiriötilanteisiin. Hankkeessa haluttiin selvittää vesihuoltolaitosten materiaalisen varautumisen nykytila ...
 • Raakkuopas Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle 

  Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
  Opas : 4/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
  Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
 • Raakkuopas Pirkanmaalle 

  Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
  Opas : 3/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
  Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
 • Raakkuopas Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen 

  Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
  Opas : 2/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
  Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
 • Valtatie 4 Pohjois-Ii – Kuivaniemi : Liikennetarkastelu 


  Raportteja : 71/2023 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2023)
  Selvityksessä on tarkasteltu valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan liikennejärjestelyjä. Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T-ydinverkkokäytävää. Valtatiellä 4 on merkittävä ...
 • Maanteiden 27 ja 28 maisemanhoitosuunnitelma Nivalan taajaman alueella : Nykytilan kuvaus, hoitosuunnitelmat ja kunnossapidon periaatteita 


  Raportteja : 87/2023 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2023)
  Nivalan kaupungin taajamassa sijaitsevien Valtateiden 27 ja 28:n maisemanhoitosuunnitelma esittää maiseman analyysia ja hoitotoimenpiteitä raportin ja karttaesitysten muodossa.
 • Vihdintien (mt 120) jalankulku- ja pyörätien parantaminen välillä Kehä III - Rajatorpantie : Esisuunnittelu, Vantaa 


  Raportteja : 58/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.10.2023)
  Uudenmaan ELY-keskus on yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa laatinut esisuunnitelman Vihdintien yhdiste-tyn jalankulku- ja pyörätien parantamisesta välillä Kehä III – Rajatorpantie. Työ pohjautuu Uudenmaan ELY-keskuksen ...
 • Työvoimakoulutuksen jälkeen 

  Vauhkonen, Teemu
  Erillisjulkaisut (Keski-Suomen ELY-keskus, 09 / 2023)
  Raportissa tarkastellaan Keski-Suomen ELY-keskuksen hankkimiin työvoimakoulutuksiin osallistuneiden työnhakijoiden koulutuksen jälkeistä työmarkkinoille osallistumista, tulokehitystä sekä heidän maksamiaan ja saamiaan ...
 • Tulos- ja vaikuttavuusperusteisten hankintojen rakennuspalikat-käsikirja 

  Oosi, Olli
  Erillisjulkaisut (Keski-Suomen ELY-keskus, 10 / 2023)
  Tulos- ja vaikuttavuusperusteisten hankintojen rakennuspalikat-käsikirja on ESR-rahoitteisen Laava-hankkeen tuotos. Se vetää yhteen tulos- ja vaikuttavuusperusteisten hankintojen kokemuksia Suomessa usean vuoden ajalta. ...

Näytä lisää