ELY-keskus

Uusimmat viitteet

 • Pirkanmaan jatkuvan oppimisen strategia 2022 

  Kulmala, Sanna; Mäkinen, Marko
  Elinvoimaa alueelle : 2/2022 (Pirkanmaan ELY-keskus, 11 / 2022)
  Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Jatkuvan oppimisen tavoitteina ovat osaamistarpeiden muutoksiin vastaaminen, mielekkäät työurat, hyvä työllisyyskehitys, ...
 • Romuajoneuvojen osien uudelleenkäytön edistämistoimien esiselvitys 

  Kinnunen, Riikka (toim.); Haapanen, Riitta; Stenberg, Jan; Prykhodko, Mira
  Raportteja (Pirkanmaan ELY-keskus, 11 / 2022)
  Hankkeen tavoitteena oli esiselvityksen laadinta romutettavaksi menevien ajoneuvojen tietoalustan toteuttavuudesta ja muista keskeisistä romuajoneuvoalan uudelleenkäyttöä edistävistä toimintakeinoista. Esiselvitys on jatkoa ...
 • Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoituskatsaus 3/2022 


  Näkymiä (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 03.11.2022)
  ELY-keskus myönsi heinä-syyskuussa 2022 Pohjois-Karjalan yrityksille ja yhteisöille n. 1,1 miljoonaa euroa erilaista kehittämisrahoitusta. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoituskatsaus 3/2022 kokoaa yhteen tiedot vuoden ...
 • Ammatillisen työvoimakoulutuksen linjaukset vuodelle 2023 


  Raportteja : 75/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2022)
  Tässä raportissa esitellään Uudenmaan ELY-keskuksen laatimat alueelliset linjaukset vuoden 2023 ammatillisten työvoimakoulutusten suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Linjausten tavoitteena on helpottaa työvoimakoulutusten ...
 • Vesitalousisännöitsijän opas 

  Karhunen, Anni; Leppiniemi, Outi (Toim.)
  Opas : 10/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2022)
  Suomen viljely- ja metsämaat on ojitettu, osa alueista useampaankin kertaan, toimivan ja kannattavan maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Aiemmin valtio toimi aktiivisesti ja edisti eri tavoin kuivatushankkeita, mutta valtion ...
 • Valtatien 4 parantaminen välillä Äänekoski–Pihtipudas : Toimenpide- ja aluevaraussuunnitelma 

  Soisalo, Antti; Ekholm, Anne; Soosalu, Laura; Lehto, Kari; Lindroos, Nina
  Raportteja : 1/2021 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2021)
  Valtatie 4 Helsingistä Lahden, Jyväskylän, Oulun ja Rovaniemen kautta Utsjoelle on yksi Suomen tärkeimmistä pääväylistä ja tärkein etelä-pohjoissuuntainen tieyhteys. Tieyhteys kuuluu Eurooppa-teiden verkkoon (E75) ja on ...
 • Valtatien 4 parantaminen Viitasaaren kohdalla, aluevaraussuunnitelma : Loppuraportti. 


  Raportteja : 12/2020 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2020)
  Valtatie 4 kuuluu 1.1.2019 alkaen valtakunnallisesti merkittävään runkoverkkoon. Valtatie 4 on myös osa suurten erikoiskuljetusten verkkoa. Tämän aluevaraussuunnitelman tavoitteena on ollut määrittää TEN-T-verkon edellyttämät ...
 • Valtatien 9 parantaminen välillä Lievestuore – Hankasalmi, Laukaa ja Hankasalmi : Toimenpideselvitys 


  Raportteja : 39/2020 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2020)
  Valtatie 9 (E63) kuuluu TEN-T kattavaan verkkoon ja on tarkastelualueella myös osa valtatien 23 yhteyttä muodostaen yhteyden Niiralan raja-asemalle. Lisäksi valtatie 9 toimii tärkeänä seudullisen liikenteen välittäjänä. ...
 • Valtatien 9 parantaminen välillä Kanavuori – Lievestuore, Jyväskylä ja Laukaa : Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

  Sitowise Oy
  Raportteja : 56/2021 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2021)
  Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma koskee valtatien 9 välin Kanavuori−Lievestuore kehittämisen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Aiempaan esisuunnitteluvaiheeseen perustuvien arvioitavien ...
 • Työvoimakoulutuksena toteutetun kotoutumiskoulutuksen opetushenkilöstölle tehdyn kyselyn tuloksia 

  Ruuskanen, Laura; Väänänen, Anna-Mari (Uudenmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, 30.09.2022)
  Kotoutumiskoulutuksen valtakunnallinen kehittämistehtävä on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama kaksivuotinen (2021–2022) kehittämistehtävä, jota hoidetaan Uudenmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksissa. ...
 • Valtatie 18 Seinäjoki - Alavus pääsuuntaselvitys 

  Tuominen, Mika; Lehto, Kari; Saros, Simo; Yli-Öyrä, Sini; Saari, Ulla; Heininen, Antti; Destia Oy
  Raportteja : 71/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2022)
  Pääsuuntaselvityksen tavoitteena on löytää keskeiset kehittämistoimenpiteet valtatien 18 pitkän ajan kehittämiselle Seinäjoen ja Alavuden Hakojärven välisellä tieosuudella. Tiejaksolla on lukuisia standardipuutteita ja ...
 • Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2/2022 


  Näkymiä (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 13.09.2022)
  ELY-keskus myönsi huhti-kesäkuussa 2021 Pohjois-Karjalan yrityksille ja yhteisöille n. 2,3 miljoonaa euroa erilaista kehittämisrahoitusta. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2/2022 kokoaa yhteen tiedot vuoden ...
 • Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2023-2027 

  Lehtiniemi, Timo; Suutari, Tiina; Kukkonen, Kukka; Onkalo, Pirjo; Nikka, Anna; Toivonen Anna-Maija
  Raportteja : 73/2022 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2022)
  Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 on alueellinen, maaseudun kehittämistyötä ohjaava asiakirja, jonka toimeenpano perustuu kansalliseen CAP-suunnitelmaan. Kehittämissuunnitelman päämääränä on, ...
 • Oulujokivarren joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma 2022 


  Raportteja : 72/2022 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2022)
  Työssä on asetettu joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Oulujokivarren alueelle Pohjois-Pohjanmaalla. Asetettujen palvelutasotavoitteiden pohjalta on laadittu linjastosuunnitelma. Tavoitteena on ollut tunnistaa eri ...
 • Opas kurtturuusun torjuntaan Suomessa ja Ruotsissa 

  Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes; Flemming, Lise-Lotte
  Opas : 8/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Tämä opas on laadittu Interreg Botnia-Atlantica -hankkeessa INSPECT, Invasive species eradication and control. Hanke toteutetaan Ruotsin ja Suomen välisenä yhteistyönä. Opas sisältää siksi molempia maita koskevaa tietoa ...
 • Handbok för bekämpning av vresros i Sverige och Finland 

  Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes; Flemming, Lise-Lotte
  Opas : Guide 9/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Denna handbok har tagits fram inom Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, Invasive species eradication and control. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Handboken innehåller därför information som ...
 • Opas jättipalsamin torjuntaan Suomessa ja Ruotsissa 

  Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes
  Opas : Opas 6/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Tämä opas on laadittu Interreg Botnia-Atlantica -hankkeessa INSPECT, Invasive species eradication and control. Hanke toteutetaan Ruotsin ja Suomen välisenä yhteistyönä. Opas sisältää siksi molempia maita koskevaa tietoa ...
 • Handbok för bekämpning av jättebalsamin i Sverige och Finland 

  Lönnblad-Björkholm, Claes; Backlund, Linda
  Opas : Guide 7/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Denna handbok har tagits fram inom Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, Invasive species eradication and control. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Handboken innehåller därför information som ...
 • Jätevesiopas. Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla. : Tämä opas sisältää vuonna 2017 uudistuneet säädökset jätevesien käsittelystä. 


  Opas : 1/2020 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2020)
  Tämä jätevesiopas kertoo puolueettomasti, luotettavasti ja uudistuneeseen lainsäädäntöön nojautuen jäteveden käsittelyvaatimuksista vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Opas antaa myös neuvoja ...
 • Valtatien 5 parantaminen välillä Nuutilanmäki–Vehmaa, Juva : YVA-menettely ja tiesuunnitelman muutossuunnitelma Ympäristövaikutusten arviointiselostus 


  Raportteja : 44/2018 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2018)
  Tämä ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn sisältyvä YVA-selostus koskee valtatien 5 parantamista välillä Nuutilanmäki–Vehmaa Juvan kunnan alueella. Tiejakso sisältyy Mikkelin ja Juvan väliseen valtatien 5 parantamis ...

Näytä lisää