Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

    • Nummi-Pusulan lintuvesien kasvillisuusselvitys 

      Ahola, Aapo (Uudenmaan ympäristökeskus, 03 / 2009)
      Nummi-Pusulan lintuvedet on kuuden lähekkäisen osa-alueen muodostama lintuvesikokonaisuus, joka on luokiteltu valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvokkaaksi. Kohteen osa-alueet sijaitsevat osin Lohjan, osin Nummi-Pusulan ...