Maanpuolustuskorkeakoulu

 

Yhteisö sisältää alayhteisöt

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Rynnäkkötykkipataljoonan ja jalkaväen yhteistoiminta Talin-Ihantalan taistelussa 1944 

  Eresmaa, Kristian (2017)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Rynnäkkötykkipataljoonan rynnäkkötykkien ja jalkaväen yhteistyö toteutui Talin–Ihantalan taistelussa vuonna 1944. Tutkimuksessa selvitetään, miten rynnäkkötykkejä oli suunniteltu ...
 • Sotilaspedagogiikkaa kouluttajille 2020 

  Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos; Pulkka, Antti-Tuomas, toimittaja.; Ruolanto, Minna, lukija. (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
  Sotilaspedagogiikka on ennen kaikkea oppi koulutustaidosta. Sen alueella tarkastellaan siis erityisesti oppimisen luonnetta sotilaskoulutuksen tavoitteiden ja päämäärien asettamiseksi, oppimisen ohjausta ja arviointia sekä ...
 • Suunnitelmat pääkaupunkiseudun puolustamiseksi jatkosodan lopulta 1960-luvun alkuun 

  Jääskeläinen, Mika (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
  Tutkimus pääkaupunkiseudun puolustamiseksi laadituista suunnitelmista tavoittelee ymmärrystä viime sotien jälkeisten suunnitelmien kehityksestä, kehittämisestä ja kehittäjistä. Tutkimuksessa Suomen Puolustusvoimien historiaan ...
 • Sotilasstrategia : yksinkertainen, vaikea sota 

  Kajanmaa, Petteri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
  Me pidämme aikaa, jossa elämme, erityislaatuisena. Näin ovat pitäneet kaikki edeltäjämmekin heidän aikaansa. Sotilaallisen voiman olemassaolo ja sen käyttö eivät ole juurikaan muuttuneet ajan kuluessa, vaan ne ovat ...
 • Defensor Patriae 2/2021 

  Maanpuolustuskorkeakoulu; Von Bonsdorff, Niclas L. (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
 • Sotatieteiden akatemian roolista sotilasdoktriinien valmistelussa 

  Puurunen, Mari (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
  Tässä työpaperissa tarkastellaan Venäjän Sotatieteiden akatemian (Академия Военных Наук) roolia sotilasdoktriinien valmistelussa sekä akatemiassa tehtyä tutkimusta Venäjään kohdistuvien uhkien olemuksesta. Akatemian ...
 • Opinto-opas 2021 : sotatieteiden maisterin tutkinto ja sen lisäksi suoritettavat sotilasammatilliset opinnot 

  Opintoasiainosasto; Kettunen, Anne (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
  Tämä opinto-opas on tarkoitettu sotatieteiden maisterin tutkintoa (SM-tutkinto) suorittavien opiskelijoiden työkaluksi opintojen ja niiden toteutuksen suunnitteluun sekä kaikille sotatieteistä kiinnostuneille. Opinto oppaan ...
 • Yleinen opintojen opas : sotatieteelliset perus- ja jatkotutkinnot 

  Opintoasiainosasto; Vuoksenranta, Satu-Tuulia; Kumpumäki, Selja (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
  Tämä opas on laadittu yleisoppaaksi jokaiselle Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinto-opiskelijalle ja muille kiinnostuneille. Oppaassa esitellään opiskelijoille perustietoutta Maanpuolustuskorkeakoulusta, opiskelusta ja ...
 • Trust and routines in multi-supplier networks 

  Gardberg, Markus (Maanpuolustuskorkeakoulu, 16.08.2021)
  Luottamusta ja rutiineja on organisaatioihin liittyen tutkittu vuosikymmeniä. Tutkimukset ovat tuottaneet paljon hyödyllistä tietoa organisaatioiden toiminnasta. Luottamuksen ja rutiinien suhdetta toisiinsa on kuitenkin ...
 • Venäjän strategisen toimintaympäristön tulkintakehykset ja niiden merkitys Suomelle 

  Pynnöniemi, Katri; Mikkola, Olli-Matti (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
  Venäjällä käydään vilkasta keskustelua kansainvälisen järjestelmän muutoksesta ja sen vaikutuksista Venäjän asemaan yhtenä suurvalloista. Tätä käynnissä olevaa keskustelua voidaan hahmottaa neljän erilaisen tulkintakehyksen ...
 • Polttopisteessä Suomen turvallisuus : asepalvelus, EU-jäsenyys, NATO-optio, kyberuhka 

  Kanniainen, Vesa (Maanpuolustuskorkeakoulu, 01.07.2021)
  ”Tulee vielä päivä, jolloin Suomen maaperällä taas soditaan. Se on kamala ajatus, mutta historian valossa se on aika varmaa.” Näin lausui puolustusvoimain silloinen komentaja Jarmo Lindberg Helsingin Sanomien haastattelussa ...
 • Modeling of military capabilities, combat outcomes and networked systems with probabilistic methods 

  Kuikka, Vesa (National Defence University, 09.07.2021)
  This study is about the mathematical modelling of three important concepts. In selecting these three areas, we had certain general principles in mind, in particular: they should cover a wide range of concepts in the military ...
 • Nykyaikainen merisodankäynti 

  Vänskä, Ville (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
  Merisotaa ovat vuosisatojen saatossa muuttaneet lähinnä uudet merisodan aseet ja yleisemmin tekniikan kehittyminen, mutta taustalla oleva merisodan teoria on sinänsä säilynyt melko muuttumattomana. Loppujen lopuksi ...
 • Pohjois-Eurooppa Venäjän naapurina : Teemoja kansainvälisestä ja venäläisestä tutkimuskirjallisuudesta 

  Helin, Outi (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
  Tämä työpaperi on kirjoitettu osana Ulkopoliittisen instituutin, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Aleksanteri-instituutin tutkimushanketta ”Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa”. Hanke on osa valtioneuvoston ...
 • Tracking trajectories in cyberspace to discover early warning signals 

  Eklund, Santtu (2020)
  This thesis is about the weak signals of the future cyber threats that armed forces may face. The research question of this study was: “what are the early warning signals material points out in search of the possible future ...
 • Pääesikunta 100 vuotta 

  Sotamuseo; Liimatta, Hannu (Maanpuolustuskorkeakoulu, 04.06.2021)
  Pääesikunta on puolustusvoimain komentajan johtoesikunta ja samalla valtion keskushallintoon kuuluva viranomainen. Sen tehtävänä on suunnitella ja toimeenpanna Puolustusvoimien yhteiset operaatiot sekä ohjata puolustushaarojen, ...
 • Mies- ja naisvarusmiesten yhteismajoituskokeilun seurantatutkimus (TUPA) 

  Tallberg, Teemu; Rahikka, Roosa (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
  Tutkimusraportti perustuu osana TUPA-projektia tehtyyn TUPA-kyselyyn. Kyselyssä selvitettiin varusmiesten näkemyksiä ja kokemuksia mies- ja naisvarusmiesten yhteismajoituskokeilusta. Lisäksi kysyttiin mm. kiusaamiseen sekä ...
 • Taistelijan fyysinen toimintakyky 2020 : tieteellinen katsaus 

  Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos; Kyröläinen, Heikki; Pihlainen, Kai; Santtila, Matti; Torpo, Lasse (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
  Teknologian ja sodan kehittymisen seurauksena taistelukenttä on teknistyessään muuttunut yhä vaativammaksi ja nopeatempoisemmaksi niin taistelijoiden kuin joukon johtajien kannalta. Sotilaat joutuvat työskentelemään ...
 • Puolustusvoimien kokeilutoiminta vuosina 1918-1939. Kokeilutoiminnan historialliset juuret, osa 1 

  Karjalainen, Mikko (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
  Puolustusvoimien kokeilutoiminta vuosina 1918–1939. Kokeilutoiminnan historialliset juuret, osa I -teos on ensimmäinen osa teossarjasta, jossa käsitellään Puolustusvoimien kokeilutoimintaa Suomen itsenäistymisestä kylmän ...
 • Research Evaluation Report : Finnish National Defence University, 2020–2021 

  Last, David (National Defence University, 2021)
  This report presents an external evaluation of research at the Finnish National Defence University (FNDU). The Report is based on self-evaluations completed in 2020 and interviews completed in January 2021. All work was ...

Näytä lisää


Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
00861 HELSINKI
p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi