Maanpuolustuskorkeakoulu

 

Yhteisö sisältää alayhteisöt

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • CISE as a Tool for Sharing Sensitive Cyber Information in Maritime Domain 

  Rajamäki, Jyri; Tikanmäki, Ilkka; Räsänen, Jari (Procon Ltd., 2019)
  The ECHO project aims at organizing and coordinating an approach to strengthen proactive cyber security in the European Union through effective and efficient multi-sector collaboration. One important tool for this aim is ...
 • Piloting the ECHO e-Skills and Training Toolkit 

  Frisk, Ilona; Tikanmäki, Ilkka; Ruoslahti, Harri (Procon Ltd., 2022)
  Besides many benefits, ICT technologies are faced with cyber threats. Organ-izations of today, therefore, face many challenges that require technical, sit-uation awareness, and problem-solving related e-skills from a wide ...
 • How are Hybrid Terms Discussed in the Recent Scholarly Literature? 

  Tikanmäki, Ilkka; Ruoslahti, Harri
  European Conference on Cyber Warfare and Security (Academic Conferences International Limited, 2022)
  Hybrid threats range from cyber-attacks on critical systems to disruption of critical services (such as energy and financial services), influencing public confidence, and polarization within society. Awareness, resilience, ...
 • Cyber Skills Gaps : A Systematic Review of the Academic Literature 

  Ruoslahti, Harri; Coburn, Janel; Trent, Amir; Tikanmäki, Ilkka (Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, 2021)
  This literature review is part of research on the roles of and training for e-skills in modern society, specifically, the role of cyber skills. This article explores how the academic literature discusses cyber skills and ...
 • Cybersecurity in Skills Development and Leadership 

  Ruoslahti, Harri; Tikanmäki, Ilkka
  Haaga-Helian julkaisut (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2022)
  Information and Communications Technology (ICT) enables organisations absorb state-ofthe- art knowledge from external sources, and develop skills that promote productivity, competitiveness and organizational learning. This ...
 • Russia's war on Ukraine : strategic and operational designs and implementation 

  Forsström, Pentti; Maanpuolustuskorkeakoulu; Sotataidon laitos
  Department of Warfare. Series 2: Research Reports : 29 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  This publication consists primarily of articles presented in the 5th annual Russia Seminar 2023 organised by the Department of warfare of the Finnish National Defence University (FNDU) and titled as “Russia’s war on Ukraine ...
 • Interdependence of Internal and External Security 

  Tikanmäki, Ilkka; Ruoslahti, Harri
  European Conference on Cyber Warfare and Security (Academic Conferences International, 2021)
  Changes in the security environment, affecting both internal and external security, have been rapid in recent times. Security challenges related to hybrid phenomena, cybersecurity and organized cross-border crime significantly ...
 • How Are Situation Picture, Situation Awareness, and Situation Understanding Discussed in Recent Scholarly Literature? 

  Ruoslahti, Harri; Tikanmäki, Ilkka
  International conference on knowledge management and information systems (SCITEPRESS Science And Technology Publications, 2019)
  There are several different definitions of situation awareness. However, all of them have in common is knowing and understanding of what is happening, an understanding of future changes or problems, and the prediction of ...
 • Complex Authority Network Interactions in the Common Information Sharing Environment 

  Ruoslahti, Harri; Tikanmäki, Ilkka
  International conference on knowledge management and information systems (SCITEPRESS Science And Technology Publications, 2019)
  European authorities collaborate as a community toward a coherent approach of situational understanding and open trust base information sharing. Innovation in multi-stakeholder collaboration networks involve complex ...
 • End-users Co-create Shared Information for a More Complete Real-time Maritime Picture 

  Ruoslahti, Harri; Tikanmäki, Ilkka
  International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (SCITEPRESS Science And Technology Publications, 2017)
  European Union Member States are working towards an integrated maritime surveillance and deeper information sharing and implementation of Common Information Sharing Environment. Value networks aiming at co-creation, need ...
 • 41 Tekoäly sodankäynnissä 

  Hemminki, Petteri; Vasankari, Lauri; Saastamoinen, Kalle (Maanpuolustuskorkeakoulu, 13.09.2023)
  Tekoälyn käyttöönotolla odotetaan olevan merkittävä vaikutus tulevaisuuden sodan ja taistelun kuvaan, kansalliseen puolustukseen ja johtamiseen. Tekoälyllä on potentiaalia parantaa kykyä ja päätöksentekoprosesseja, mutta ...
 • 40 Miten kriiseistä toivutaan? 

  Palokangas, Marko; Honkatukia, Juha (30.08.2023)
  Miten kriiseistä toivutaan ja millä tavalla kriisinsietokykyä voidaan kasvattaa? Kuinka Suomen kansantalous ja koko yhteiskunta on varautunut kriiseihin ja niistä toipumiseen? Jaksossa sotilasprofessori Marko Palokankaan ...
 • Strategic and tactical nuclear weapons in politics and warfare 

  Kanniainen, Vesa
  Julkaisusarja 3: Työpapereita : 3 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  After Hiroshima and Nagasaki, a nuclear weapon has not been launched for 78 years. This article presents a game-theoretic model of why a nuclear war with strategic ballistic weapons has been ruled out. However, Russia's ...
 • Energy Balance, Hormonal Status, and Military Performance in Strenuous Winter Training 

  Nykänen, Tarja; Ojanen, Tommi; Vaara, Jani P.; Pihlainen, Kai; Heikkinen, Risto; Kyröläinen, Heikki; Fogelholm, Mikael (2023)
  Severe energy deficit may impair hormonal regulation and physical performance in military trainings. The aim of this study was to examine the associations between energy intake, expenditure, and balance, hormones and ...
 • Sotaretoriikka Venäjällä : uhka- ja uhrinarratiivit Venäjän hyökkäyssodan selitysmalleina 

  Pynnöniemi, Katri; Parppei, Kati (Suomen rauhantutkimusyhdistys, 2022)
  Artikkelissa analysoidaan, miten Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan selitetään Venäjän sotatieteellisessä tutkimusyhteisössä ja historiasta kiinnostuneelle laajemmalle yleisölle kahden keskenään ristiriitaisen selitysmallin ...
 • Kiinan sotilasstrategia : käsitteet ja kehitys kylmän sodan jälkeen 

  Puranen, Matti (Suomen rauhantutkimusyhdistys, 2022)
  Artikkeli tarkastelee Kiinan sotilasstrategian kehittymistä kylmän sodan jälkeisellä aikakaudella soveltamalla konstruktivismista ammentavaa sodan paradigman käsitettä. Artikkelin mukaan Kiinan sotilasstrategia on kehittynyt ...
 • Valvonta ja teknologia : tapaus Venäjä 

  Helin, Outi; Pynnöniemi, Katri (Suomen rauhantutkimusyhdistys, 2022)
  Koronapandemian myötä eri maissa on otettu käyttöön kansalaisten normaalia elämää rajoittavia määräyksiä pandemian leviämisen ehkäisemiseksi. Liikkumisrajoitusten valvonnassa on hyödynnetty erilaisia teknologiasovelluksia, ...
 • Strategian tutkimus näkökulmana suomalaiseen turvallisuuden tutkimukseen 

  Koivula, Tommi; Kajanmaa, Petteri (Suomen rauhantutkimusyhdistys, 2022)
  Tässä kirjoituksessa esittelemme strategian tutkimuksen luonnetta ja lähtökohtia suomalaisessa tutkimuskentässä sekä esitämme ajatuksia tieteenalan suomalaisesta tutkimusagendasta 2020-luvun maailmassa. Tarkastelemme ensin ...
 • Defensor Patriae 2023 

  Liukko, Tuomas; Maanpuolustuskorkeakoulu (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
 • Quantum-Safe Signing of Notification Messages in Intelligent Transport Systems 

  Nikula, Sara; Halunen, Kimmo; Vallivaara, Visa
  Lecture notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering : 448 (Springer, Cham, 2022)
  In this work, we integrated three quantum-safe digital signature algorithms, CRYSTALS-Dilithium, FALCON and Rainbow, into notification messages used in intelligent transport systems. We evaluated the performance of the ...

Näytä lisää


Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
00861 HELSINKI
p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi