Viimeksi syötetyt Maanpuolustuskorkeakoulu

Viitteet 1-20 / 3181

  • 53 Disinformaation havaitseminen ja vastatoimet 

   Ketola, Maro; Sommarberg, Silvia; Koistinen, Pekka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 16.02.2024)
   Nykyaikaisessa informaatioympäristössä tiedon levittäminen ja vastaanottaminen on entistä helpompaa. Tämä koskettaa lähes kaikkia kansalaisia, sillä muun muassa sosiaalisen median kautta tieto tavoittaa suuretkin massat ...
  • 52 Russia Seminar 2024 

   Pukkila, Janne; Alava, Jonna (Maanpuolustuskorkeakoulu, 31.01.2024)
   "We can not understand the military or warfare just by looking at the military itself." In this episode Lt. Col. Janne Pukkila, professor Bettina Renz and researcher Jonna Alava from the Finnish National Defence ...
  • 51 Uudet teknologiat Ukrainan sodassa 

   Hemminki, Petteri; Vasankari, Lauri; Saastamoinen, Kalle (Maanpuolustuskorkeakoulu, 17.01.2024)
   Ukrainan sodassa on hyödynnetty tehokkaasti uusia teknologioita: droneja, kybersodankäyntiä, ohjelmistoja ja avaruutta. Näiden uusien teknologioiden käytön, vaikutusten ja mahdollisen potentiaalin ymmärtäminen on keskeistä ...
  • 50 Nato-sanasto 

   Elomaa, Niina; Reims, Annastina; Murto, Laura (Maanpuolustuskorkeakoulu, 03.01.2024)
   Suomen Nato-jäsenyys näkyy lukuisten muiden osa-alueiden lisäksi myös kielessä. Miten ja kenen toimesta Nato-terminologiaa edistetään suomen kielessä? Miksi Nato-termistöä on ylipäätään tarpeellista kääntää suomeksi ja ...
  • 49 Venäjä-tutkimus Maanpuolustuskorkeakoulussa 

   Forsström, Pentti; Pynnöniemi, Katri; Pesu, Simo (Maanpuolustuskorkeakoulu, 14.12.2023)
   Miksi ja mistä lähtökohdista Venäjä-tutkimusta tehdään Maanpuolustuskorkeakoulussa? Millaisia tavoitteita tutkimukselle on asetettu ja onko Suomen Nato-jäsenyys tuonut muutostarpeita tutkimuksen toteuttamiseen? Keskustelijoina ...
  • 48 Onko johtaminen helppoa vai vaikeaa? Oppeja Ukrainan sodasta 

   Mattila, Jarmo; Sutela, Otso; Huhtinen, Aki-Mauri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 08.12.2023)
   Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jumiutunut kuluttavaan asemasotavaiheeseen, jossa suurempia läpilyöntejä ei ole näköpiirissä. Onko nykyaikainen taistelukenttä niin digitaalisesti läpivalaistu, että voimakkaampia vaikutuksia ...
  • Remote work in the Finnish Defence Forces : Employees’ experiences of changes in organisational culture 

   Kähkönen, Tiina (War Studies University, 2024)
   This paper investigated what changes took place in the organisational culture of the Finnish Defence Forces during the COVID 19 pandemic, and also afterwards when remote work has remained permanently available to staff. A ...
  • Taktiikan perusteita : oppikirja taktikoille 

   Mäkitalo, Janne; Palokangas, Marko
   Sotataidon laitos. Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 30 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2024)
   Taktiikassa on erotettavissa oikea ja väärä, hyvä ja huono ratkaisu. Vain se mikä näistä vaihtoehdoista ratkaisee taistelun lopputuloksen, on oleellista. Taktiikkaa tulee harjoittaa osaamiseen ja ymmärtämiseen perustuen, ...
  • Eversti Valo Nihtilä : suomalaisen taktiikan kehittäjä 

   Turunen, Pekka; Stenström, Erik; Karjalainen, Mikko; Jouko, Petteri; Nihtilä, Valo
   Suomalaisen sotataidon klassikot (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2024)
   Suomalainen sotataito on laaja ja moniulotteinen käsite. Yksinkertaisimmillaan sotataidon voi nykyisin ymmärtää olevan sotavoiman valmistelemista sotaan, suorituskykyjen käytön suunnittelua ja joukkojen johtamista sodassa. ...
  • Opinto-opas 2023: Sotatieteiden maisterin tutkinto ja sen lisäksi suoritettavat sotilasammatilliset opinnot 

   Maanpuolustuskorkeakoulu; Opintoasiainosasto (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2024)
   Tämä opinto-opas on tarkoitettu sotatieteiden maisterin tutkintoa (SM-tutkinto) suorittavien opiskelijoiden työkaluksi opintojen ja niiden toteutuksen suunnitteluun sekä kaikille sotatieteistä kiinnostuneille. Opinto-oppaan ...
  • Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 : aseellisen taistelun luonne 

   Viitaniemi, Jukka; Kytöneva, Santeri
   Julkaisusarja 3: Työpapereita : 35 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
   Venäjän vuodesta 2014 käymä hyökkäyssota laajeni merkittävästi Venäjän aloitettua 24. helmikuuta 2022 laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Tässä työpaperissa arvioimme sitä, minkälainen käsitys aseellisen taistelun ...
  • Introduction to the Special Issue : Patriotism, Public Opinion, and National Defense in Estonia, Finland, and Sweden 

   Hart, Linda; Kaarkoski, Miina; Tallberg, Teemu (University of Florida Press, 2022)
   How do political communities stick together as polities in times of crisis? What is needed to motivate their citizens work together to deter threats, maintain state monopolies of violence, and sustain different forms of ...
  • Fostering Fortitude : Patriotism and Resilience as Civic Piety in Textbooks of National Defense Courses in Finland, 1967–2018 

   Hart, Linda (University of Florida Press, 2022)
   This article analyzes “National Defense Courses” textbooks that were used to disseminate defense information to the political, social, and administrative elite in Finland. Textbooks from 1967 to 2018 provide qualitative ...
  • Gender and Generation Differences in Finnish Defence Policy Opinions 2000–2020 

   Hart, Linda; Häggblom, Erasmus; Pulkka, Antti-Tuomas (Scandinavian Military Studies (SMS), 2023)
   Outside Finland, gender differences in opinions on defence and security policy have been the subject of analysis in Western states of all sizes. This study investigates whether political opinions on key issues of defence ...
  • Sodankäynnistä ja sotilaskoulutuksesta 

   Pulkka, Antti-Tuomas; Hollanti, Juha; Maanpuolustuskorkeakoulu
   Julkaisusarja 1: Tutkimuksia : 54 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
   Military instruction needs to renew itself and follow trends of continuous development. In this second anthology of the research theme Group, leader, soldier four peer-reviewed papers address contemporary issues from ...
  • Disinformaation torjuminen ja resilienssin parantaminen vaativat laajaa yhteistyötä eri yhteiskuntasektoreiden välillä 

   Ketola, Maro; Sommarberg, Silvia; Koistinen, Pekka; Huhtinen, Aki-Mauri; Sederholm, Teija
   Julkaisusarja 3: Työpapereita : 9 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
   Tässä Policy Briefissä tarkastellaan Suomen Akatemian rahoittamaa kolmivuotista IRWIN-hanketta (Information Resilience in Wicked Environment), jossa tutkimuskohteena on tiedon huoltovarmuus kompleksisessa ympäristössä. ...
  • Urvalsguide 2024 : studier för grundexamina i militärvetenskaper 

   Leskinen, Eeva; Salokannel, Salla; Maanpuolustuskorkeakoulu; Opintoasiainosasto (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  • 47 Perheiden ja kotien varautuminen kriiseihin ja poikkeusoloihin 

   Palokangas, Marko; Mikkola, Marjukka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 22.11.2023)
   Suomen kokonaisturvallisuuden ylläpitoon ja rakentamiseen osallistuvat viranomaisten ja elinkeinoelämän lisäksi yhtä lailla yhdistykset ja järjestöt, eli niin sanottu kolmas sektori. Liian vähälle huomiolle usein kuitenkin ...
  • 46 Kuka puolustaa bitti-Suomea? 

   Keinonen, Maria; Halunen, Kimmo (Maanpuolustuskorkeakoulu, 15.11.2023)
   Jakson aiheena on Suomen kyberturvallisuus ja sen yhtenä osana Puolustusvoimien vastuulla oleva kyberpuolustus. Kybertoimintaympäristö on luonteeltaan täysin erilainen, kuin perinteinen fyysinen toimintaympäristö. Siinä ...
  • 45 Mitä Nato merkitsee Suomelle? 

   Palokangas, Marko; Kajanmaa, Petteri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 11.11.2023)
   Mitä Nato-jäsenyys merkitsee Suomelle ja mitä Suomi merkitsee Natolle? Suomen turvallisuusympäristö muuttui perusteellisesti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Hyökkäyksen jälkeen Suomi arvioi turvallisu ...