Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa Maanpuolustuskorkeakoulu

  • Saadun tiedon muokkaajat : Päämajan tiedustelutoimisto viholliskuvan muodostajana 1939-1944 

   Mononen, Toni
   Julkaisusarja 1: Tutkimuksia : 50 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
   män väitöstutkimuksen tavoitteena oli luoda kuva siitä, miten Päämajan tiedustelutoimisto muodosti Päämajan viholliskuvan syksyjen 1939 ja 1944 välisenä aikana. Tavoitteen saavuttamiseksi selvitettiin, millaisin ...
  • Armeijan ja kansan nykyistä läheisempien suhteiden saavuttamisen tarve ja mahdollisuudet 

   Lehti, Taisto Olavi; Karjalainen, Mikko; Pilke, Helena; Tallberg, Teemu
   Suomalaisen sotataidon klassikot (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
   Sotavuodet 1939–1945 muodostavat yhden Suomen historian merkittävimmistä murroskohdista. Talvisodan yli-inhimilliset puolustustaistelut, jatkosota kesän 1944 torjuntataisteluineen ja lopuksi Lapin sota saksalaisia vastaan ...
  • Suomalaiset sota-alukset 1918-1927 

   Joutsi, Juha
   Sotamuseon julkaisuja : 1/2021 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
   Itsenäisen Suomen laivaston ensimmäisen vuosikymmenen aikana sen käytössä oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yksinomaan venäläisten vuonna 1918 Suomeen jättämiä sekä eri telakoilta tilaamia keskeneräisiä aluksia. ...
  • 22 Sotilaan fyysinen toimintakyky 

   Helén, Joonas; Vaara, Jani (Maanpuolustuskorkeakoulu, 04.01.2023)
   Tässä jaksossa keskustellaan sotilaan fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja kehittämisestä sotilaskoulutuksessa sekä erilaisista fyysisistä rasitteista ja vaatimuksista tosi tilanteessa. Keskustelemassa ovat kapteeni, ...
  • 21 Sotamuseon värikäs historia 

   Haavisto, Lauri; Tuupanen, Toni (Maanpuolustuskorkeakoulu, 21.12.2022)
   Tässä jaksossa Sotamuseon näyttelypäällikkö Lauri Haavisto ja dokumentoija Toni Tuupanen keskustelevat siitä, mitä Sotamuseo tarkkaan ottaen tekee, miten se liittyy Puolustusvoimiin ja missä roolissa Sotamuseo on ollut eri ...
  • 20 Informaatioherruus ja Kiinan sotilasstrategia 

   Puranen, Matti; Koivula, Tommi (Maanpuolustuskorkeakoulu, 07.12.2022)
   Kiinan sotilasstrategian ydin on pysynyt pitkään samana, mutta viime vuosikymmeninä on muodostunut yhä keskeisemmäksi ajatus informatisoituneesta sodankäynnistä. Tässä jaksossa keskustellaan Kiinasta Maanpuolustuskorkeakoulun ...
  • 19 Venäjän valtiollinen mobilisaatio 

   Pesu, Simo; Viitaniemi, Jukka; Forsström, Pentti (Maanpuolustuskorkeakoulu, 23.11.2022)
   Toisen tuotantokauden avaavassa jaksossa valokeilassa on Venäjän valtiollinen mobilisaatio. Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-tutkimusryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu sekä erikoistutkijat Jukka Viitaniemi ja ...
  • 18 Venäläinen sotataito Ukrainan sodassa 

   Kytöneva, Santeri; Pesu, Simo; Viitaniemi, Jukka; Forsström, Pentti (Maanpuolustuskorkeakoulu, 13.09.2022)
   ERIKOISJAKSO: Ukrainan sotaa on kestänyt jo puoli vuotta. Ukrainan itsenäisyyspäivänä äänitetyssä erikoisjaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän tutkimusavustaja Santeri Kytöneva, everstiluutnantti Simo Pesu sekä ...
  • Suomen turvallisuuspoliittinen asema ranskalaisessa diskurssissa 

   Kohva, Lauri (2022)
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälainen turvallisuuspoliittinen asema Suomella on Ranskan virallisessa turvallisuuspolitiikassa ja siitä käydyssä julkisessa keskustelussa. Ajallisesti tutkimus sijoittuu vuosien ...
  • Epätavallisen tavallista : symmetrisen ja epäsymmetrisen sodankäynnin suhteesta 

   Palokangas, Marko; Paronen, Antti; Maanpuolustuskorkeakoulu; Sotataidon laitos
   Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 23 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
   Epäsuoraa lähestymistapaa tai epäsymmetrisiä sodankäyntimenetelmiä ja -keinoja käytetään yleensä hyväksi silloin, kun käsitetään, että vastustajaa ei pystytä kohtaamaan tavanomaisin keinoin. Myös kirjan kansikuva avaa ...
  • Urvalsguide 2023 : studier för grundexamina i militärvetenskaper 

   Leskinen, Eeva; Jauhijärvi, Arttu; Maanpuolustuskorkeakoulu; Opintoasiainosasto (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  • It's all about the mindset : reflections on the UN Peace Operations Security Management Course 2022 

   Ruolanto, Minna
   FINCENT Publication Series : 1/2022 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
   This report is a review of the 2022 implementation of the United Nations Peace Operations Security Management course conducted by the Finnish Defence Forces International Centre FINCENT, the United Nations Department of ...
  • Varusmiesten vapaa-ajan liikunta ja VLK-toiminta COVID-19 -pandemian aikana 

   Taina, Teppo Oskari (2022)
   Puolustusvoimien fyysisen koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on valmistaa sotilasta selviytymään omasta sodanajan tehtävästään. Fyysisen kunnon saattamiseksi sodan ajan tehtävien vaatimalle tasolle, on jo aiemmin tehty ...
  • Sotilasjohtaja taistelussa 

   Pulkka, Antti-Tuomas; Hollanti, Juha; Maanpuolustuskorkeakoulu; Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos
   Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 6 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
   Johtajan merkitys vaihtelee ja saa erilaisia muotoja eri toimintaympäristöissä, eri kokoisten joukkojen yhteydessä ja erilaisia järjestelmiä käytettäessä, mutta se on yhtä kaikki aina läsnä. Voidaan perustellusti todeta, ...
  • Valintaopas 2023 : sotatieteellisten perustutkintojen opinnot 

   Leskinen, Eeva; Jauhijärvi, Arttu; Maanpuolustuskorkeakoulu; Opintoasiainosasto (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
  • Itsensä johtamisen konsepti Puolustusvoimissa : yksilöllistä osaamisen johtamista yhteisössä ja organisaatiossa 

   Penttinen, Mika
   Julkaisusarja 1: Tutkimuksia : 49 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
   Tämän sotatieteellisen johtamisen alan laadullisen tutkimuksen tavoitteena oli määritellä itsensä johtamisen käsite osana osaamisen johtamista Puolustusvoimissa. Samalla päämääränä oli syventää ymmärrystä itsensä johtamisen ...
  • Suojeluskuntalaiset - keitä he olivat? : vapaaehtoisten maanpuolustajien sosiaalinen kerrostuneisuus 1917-1944 

   Pylkkänen, Ali
   Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen julkaisusarja 1 : 5 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2001)
  • Talouspakotteiden vaikutus Venäjään 

   Kanniainen, Vesa; Lehtonen, Juha-Matti (2022)
  • EU:n strategisen kompassin ja Naton strategisen konseptin vaikutukset Suomessa ja Euroopassa 

   Huiskonen, Anttoni
   Julkaisusarja 3: Työpapereita : 28 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
   Euroopan unioni ja Nato molemmat julkaisivat uuden strategisen ohjausasiakirjan vuoden 2022 aikana. EU:n kompassi kodifioi monia Euroopan puolustusyhteistyön aspekteja liittyen strategisiin uhkiin, rahoitukseen ja käytännön ...
  • Oveluuden lupaus : asymmetria, epäsuoruus ja ei-sotilaalliset toimenpiteet uuden venäläisen sotataidon kiintopisteenä 

   Kukkola, Juha
   Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 22 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
   Neuvostoliiton romahdettua venäläinen sotatiede joutui syvän murroksen kohteeksi ja 2000-luvulla sotatieteiden perustaa on rakennettu uudelleen tulkitsemalla Venäjän sotahistoriaa ja neuvostosotatieteitä vastaamaan asevoimien ...

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi