Selaus syöttöajan mukaan kokoelmasssa

  • Toimistorakennuksen ja lääkevaraston sähkönsyöttö kriisitilanteessa 

   Korhonen, Ismo (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.05.2008)
   Tämän insinöörityön kohteena on Tamro Oyj:n Vantaalla sijaitseva varasto- ja toimistorakennus Tamrotalo. Työn tarkoituksena on laatia ohjeistus sähkölaitteistoihin kohdistuvista toimenpiteistä siinä tapauksessa, että ...
  • Sähkölaitekorjaamon sähkösuunnittelu ja sähköturvallisuus 

   Ari-Pekka, Karvinen (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.05.2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metos Oy Ab:n Keravan tehtaalle. Lähtökohtana työssä oli se, että sähkölaitteiston dokumentaatiot olivat vanhentuneet. Työn tarkoituksena oli selvittää ja suunnitella kirjallisuuden avulla standardien ...
  • Moottoreiden ylijännitesuojaus taajuusmuuttajakäytössä 

   Heimonen, Tuomas (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin Konecranes Heavy Lifting Oy:n sähkölaitetehtaalle. Työn tavoitteena oli löytää valmiita suodatinratkaisuja nostureissa käytettävien oikosulkumoottoreiden ylijännitesuojaukseen PWM-taajuusmuuttaj ...
  • Lopputestaustietokanta 

   Mäkilä, Petri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2008)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia mahdollisuuksia kehittää GE Healthcare Finlandin Bucky-tuotantolinjan toimintaa ja toteuttaa keinoja, jotka löysimme. Työn pääpaino asetettiin ylimääräisestä paperityöstä eroon ...
  • Työvälineiden käyttöpäätöksen mukainen vaatimustenmukaisuuden arviointi vanhoille käytössä oleville koneille ja konelinjoille 

   Aaltonen, Jyrki (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2008)
   Työssä on tavoitteena saada tarkastuksilla käytettävä tarkastuslista, jonka avulla tarkastuksista saadaan laadukas ja yhtenäinen tuote. Työssä käydään läpi pääpiirteittäin koneturvallisuuteen vaikuttavat lait, standardit ...
  • Induktiokoneiden vyyhdenvalmistuksen ja kääminnän tulevaisuuden kapasiteettia sekä läpimenoajan lyhenemistä tukeva layout 

   Honkanen, Petri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy:n Pitäjänmäen konetehtaan Sähkökoneet -yksikölle. Työssä suunniteltiin Induktiokoneiden vyyhdenvalmistuksen ja kääminnän tulevaisuuden kapasiteettia sekä läpimenoajan lyhenemistä tukeva ...
  • Laser Doppler -vibrometrin käyttöönotto tärinämittauksissa 

   Wallin, Markus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.11.2007)
   Tässä insinöörityössä otettiin käyttöön VTI Technologies Oy:lle hankittu laser Doppler - vibrometri, joka mittaa tärinää perustuen valon Dopplerin siirtymään. Työn tavoitteena oli perehtyä mittauslaitteistoon, muodostaa ...
  • Vuosaaren sataman sähköverkon suojaus 

   Särkkä, Marko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.04.2007)
   Insinöörityössä on tutkittu Vuosaareen rakennettavan sataman omistaman sähköverkon topologiaa, tehonjakoa ja ennen kaikkea niitä toteutusperiaatteita, joilla sataman sähköverkko suojataan ylikuormituksia, oikosulkuja, ja ...
  • Taajuusmuuttajan vaihtaminen pakkaajarobottiin 

   Hirvonen, Sampsa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.06.2007)
   Tässä sähkövoimatekniikan insinöörityössä on käsitelty taajuusmuuttajan vaihtamisprosessia. Työ on tehty Oy Sinebrychoff Ab:n Keravan tuotantolaitokselle täyttöosastolle 0.33 litran lasipullon pakkaajarobottiin. Työssä on ...
  • Relay card for capacitance measurements 

   Romo, Sami (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.04.2007)
   In this bachelor's thesis a relay card for capacitance measurements was designed, built and tested. The study was made for the research and development laboratory of VTI Technologies, which manufactures capacitive silicon ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus ResMed Finland Oy:n huolto-osastolle 

   Jousjärvi, Eeva (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.03.2007)
   Tämä insinöörityö on tehty osana ResMed Finland Oy:n huoltotoiminnan laadun parannus- ja kehittämisprojektia. Työtehtävänä oli suorittaa yrityksen huolto-osaston asiakastyytyväisyystutkimus. Työn tavoitteena oli selvittää, ...
  • Ilmanvaihtokoneen ohjauksen taloudellisuusvaikutukset 

   Piirainen, Tomi (20.04.2007)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli luoda Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:lle malliprojekti ilmanvaihtokoneen ohjauksen mahdollisesta sähköenergian säästöpotentiaalista. Insinöörityötä voidaan myöhemmin käyttää ...
  • Taajuusmuuttajien suorituskyvyn automaattinen testausympäristö 

   Pentzin, Erno (13.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy, Drivesin Product AC -tulosyksikön tuotekehitysosastolle Helsingissä. Työssä kehitettiin taajuusmuuttajien suorituskyvyn automaattinen testausympäristö. ABB:n taajuusmuuttajien suorituskykytestejä ...
  • Symmetristen komponenttien mallinnus 

   Kukkonen, Miika (12.04.2007)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin Helsingin ammattikorkeakoululle jakeluverkoissa tapahtuvien oikosulkujen symmetristen komponenttien laskutavan havainnollistamiseen sopiva sijaiskytkentä. Sijaiskytkennässä tärkeitä ...
  • Induktiosilmukka kuulolaitteen käyttäjän apuvälineenä 

   Virtanen, Jussi (11.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Kuulonhuoltoliitto ry:n Esteetön kuuntelu -projektille. Työ käsittelee kuulolaitteen käyttäjän apuvälineenä käytettäviä induktiosilmukkajärjestelmiä. Induktiivisen äänensiirtojärjestelmän avulla ...
  • Sähkökoneen staattorikäämityksen kehittäminen 

   Metsberg, Heikki (04.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin ABB:n Pitäjänmäen konetehtaalle Tahtikoneet-tulosyksikölle. Työssä tutkittiin mahdollisuuksia valmistaa murtovakovyyhtejä kestomagneettituuligeneraattoreihin, joissa vakoluku on alle yhden. Työ ...