Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Åbo Akademi

    • Lyssnande : en vårdvetenskaplig betraktelse 

      Koskinen, Camilla (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 01.04.2011)
      Denna vårdvetenskapliga studie har sökarljuset riktat mot lyssnande som något fundamentalt för människan. Studiens syfte är att utifrån forskarens traditionstillhörighet och en klart uttalad teorikärna, värdegrund, ontologisk ...