Tilastollisia tiedonantoja

 

Tilastollisia tiedonantoja -julkaisusarjan perustaminen vuonna 1906 antoi päätoimistolle mahdollisuuden julkaista viraston ulkopuolella laadittuja tilastoselvityksiä. Niistä monet olivat yksityisten tutkijoiden tekemiä.

Tilastolliset tiedonannot ovat laajahkoja tilastollisia erityisselvityksiä ja tutkimuksia, jotka eivät aiheeltaan tai luonteeltaan sovi muihin aikansa tilastojulkaisusarjoihin. Selvitykset voivat olla kertaluonteisia tai muutaman vuoden väliajoin laadittavia. Sarjan julkaisuissa on käsitelty mm. kulttuuria, ympäristöä, elinolosuhteita ja naisten asemaa.

Väestösuhteeet vuosilta 1904–1920 (Tilastollisia tiedonantoja 1, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 30 ja 32) löytyvät Väestörakenne ja väestönmuutokset -kokoelmasta.

Uusimmat viitteet