Tilastolliset erityisselvitykset ja tutkimukset

 

Tilastolliset tiedonannot ovat laajahkoja tilastollisia erityisselvityksiä ja tutkimuksia, jotka eivät aiheeltaan tai luonteeltaan sovi muihin aikansa tilastojulkaisusarjoihin.

Tutkimuksia-sarja on korkeatasoisten tieteellisten tutkimusten julkaisusarja. Sarjan julkaisut käyvät läpi tieteellisen etukäteisarvioinnin.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää