Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 222 Muu tekniikka

    • Binary quadratic optimization 

      Nissfolk, Otto (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 30.09.2016)
      Optimering är ett viktigt verktyg vid beslutsfattande och speciellt då man undersöker och förbättrar produktionen i en fabrik. Matematiskt inbegriper lösningen av ett optimeringsproblem att hitta den bästa lösningen av ...