• Språk- och läsförmågan hos en- och tvåspråkiga tredjeklassister 

      Svens, Emelie (Åbo Akademi, 2019)
      Utvecklingstakten av barns språk är individuell, men alla går igenom liknande utvecklingsstadier. När barnet går på årskurs 3 i lågstadiet är språkutvecklingen i stort sett redan avklarad, men vissa delar fortsätter utvecklas ...