• Skärmtid och språkutveckling hos barn upp till 2 års ålder 

      Hellroos, Jelina (Åbo Akademi, 2019)
      Skärmtid är vanligt hos småbarn och flera studier har funnit ett negativt samband mellan skärmtid och språkutvecklingen hos barn upp till 2 års ålder. Bland annat har hög exponering för skärmar, såsom tv-tittande, kopplats ...
      Embargo till 3.10.2020