Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 6121 Kielitieteet

    • Analyse de l'emploi de cependant 

      Seppälä, Susanna (Åbo Akademi, 2016)
      Ordet cependant översätts till ‘emellertid’ eller ‘dock’ på svenska. Men vad betyder ordet och hur används det? Denna fråga utgör den viktigaste forskningsfrågan för pro gradu-avhandlingen. De franska ordböckerna Le ...