Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 517 Valtio-oppi, hallintotiede

    • Ungdomars känsla av delaktighet - vilka faktorer påverkar i Sibbo? 

      Roms, Ronja (Åbo Akademi, 2019)
      Känslan av delaktighet är grundläggande dels för politiskt handlande men också för inhämtning av information i politiska frågor. Graden av intresse för samhällsrelaterade frågor varierar i sin tur i lika stor grad som ...