Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 517 Valtio-oppi, hallintotiede

    • Finlands tvåspråkiga kommuner i sociala medier 

      Karlsson, Oskar (Åbo Akademi, 2018)
      Sociala medier är inte längre något som hör enbart till vår fritid, utan har även blivit en naturlig del av arbetslivet. För kommunerna är sociala medier en samlingspunkt där ett stort antal invånare samlas och kommunicerar ...