Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 517 Valtio-oppi, hallintotiede

    • Flyttrörelsens inverkan på en liten kommun : Fallet Eckerö kommun 

      Harhio, Markus (Åbo Akademi, 2019)
      I hela Norden är trenden att flyttrörelsen går från landsbygden och perifera områden till städerna. Eckerö kommun står inför samma utmaningar som vilken annan landsbygdskommun som helst i Norden. Kommunen bebos av en allt ...