• Öppen informationsdelning eller tystnadsplikt i skolan? 

      Stenman, Carl-Wilhelm (Åbo Akademi, 2019)
      Syftet med avhandlingen är att undersöka lärares uppfattningar om hur öppen och god informationsdelning underlättar deras arbete och hur tystnadsplikten begränsar deras arbete. Undersökningen fokuserar på de situationer i ...