• Provångest och skolprestationer i årskurs sju och nio 

      Sund, Sandra (Åbo Akademi, 2019)
      Tidigare forskning visar att antalet elever med provångest i skolan ökar i takt med att proven blir fler och pressen blir större. PISA-undersökningen 2015 visar att 49 % av finländska 15-åringar upplever ångest inför prov ...