Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Elevers upplevelser av Move!-mätningar i årskurs 6–9 

      Karlsson, Sami (Åbo Akademi, 2017)
      Move! är ett landsomfattande datainsamlings- och uppföljningssystem för elever i den grundläggande utbildningen i Finland. Move! mäter elevernas fysiska funktionsförmåga och är avsett för elever i årskurs 5 och 8. Att mäta ...