• Inkludering i klassen : Nyblivna och erfarna klasslärares erfarenheter av inkludering 

      Bonns, Jennifer (Åbo Akademi, 2018)
      I och med att Salamancadeklarationen (1994) trädde i kraft har samhället och skolorna ändrat från att elever i behov av stöd ska gå i specialskolor och specialklasser till att så långt som möjligt inkluderas i allmänundervisning. ...
      Kokoteksti on luettavissa vain Kirjatornissa ja Tritoniassa.