Viitteet 180-199 / 204

   Tekijöiden nimet
   Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Allmän pedagogik [3]
   Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Hushållsvetenskap [1]
   Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Musikpedagogik [1]
   Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Pedagogik [23]
   Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Pedagogik, allmän inriktning [11]
   Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Pedagogik, inriktning barnträdgårdslärare [8]
   Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Pedagogik, lärarinriktning [56]
   Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Slöjdpedagogik och huslig ekonomi [1]
   Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Slöjdvetenskap [8]
   Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Specialpedagogik [30]
   Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Utvecklingspsykologi [1]
   Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Vuxenpedagogik [3]
   Åbo Akademi, Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, Offentlig förvaltning [1]
   Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten [1]
   Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Allmän pedagogik [6]
   Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Barnpedagogik [1]
   Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Matematikens, naturvetenskapernas och idrottens didaktik [1]
   Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Pedagogik [1]
   Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Specialpedagogik [2]
   Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Språk och kulturvetenskapernas didaktik [2]