Viitteet 1-2 / 1

    democracy, democratic approach, children's rights, values, norms, learning, the variation theory of learning, daycare (1)
    demokrati, demokratiskt förhållningssätt, barnets rättigheter, värden, normer, lärande, variationsteori, daghem (1)