Viitteet 1-2 / 1

    dropout, educational pathways, learning difficulties, well-being (1)
    skolavbrott, utbildningsvägar, inlärningssvårigheter, välbefinnande (1)