Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Simulerade skoldilemman : redskap för utveckling av reflektionsförmåga? 

      Edman Stålbrandt, Eva (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 05.04.2013)
      Syftet med avhandlingen är att studera lärarstuderandes samtal om simulerad skolverksamhet för att söka förstå möjligheter och begränsningar med simulerade dilemman som medierande redskap för reflektion över lärares ...