Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

  • Experiences among primary school teachers in Tanzania 

   Soko, Mary (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 16.12.2014)
   The overall aim of the study was to explore primary school teachers’ experiences of constraints to their work, and actions taken for improvement after undergoing in-service courses in the Education Quality Improvement ...
  • Simulerade skoldilemman : redskap för utveckling av reflektionsförmåga? 

   Edman Stålbrandt, Eva (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 05.04.2013)
   Syftet med avhandlingen är att studera lärarstuderandes samtal om simulerad skolverksamhet för att söka förstå möjligheter och begränsningar med simulerade dilemman som medierande redskap för reflektion över lärares ...