• Skolmatematisk praktik i förändring – en fallstudie 

      Röj-Lindberg, Ann-Sofi (Åbo Akademi, 05.12.2017)
      Den finländska grundläggande utbildningen har ett gott rykte i världen, delvis tack vare elevernas förhållandevis goda matematikprestationer i internationella komparativa studier. Ändå visar tidigare forskning att finländska ...