• Att förstå det stora i det lilla : byskolan som pedagogik, kultur och struktur 

      Karlberg-Granlund, Gunilla (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 30.01.2009)
      I det lilla sammanhanget synliggörs de stora frågorna om både pedagogik, kultur och struktur och om samverkan mellan dem. Studiet av de minsta enheterna i den finländska utbildningen ger kunskap om det viktiga i pedagogiska ...