Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

Viitteet 87-106 / 126

   Asiasana
   self-regulated learning, learning technology design, e-learning, corporate learning, educational design research [1]
   simulation, reflection, mediation, scaffolding, learning, teacher education [1]
   simulering, reflektion, mediering, redskap, scaffolding, lärande, lärarutbildning [1]
   skolan; lärande; kommunikation; autentiska mottagare; en dator per elev; klassbloggar; Skype; berättande; foto; demokrati; deliberativ; läroplan; multimodalitet; abduktiv ansats; DBR; fiktionsnivå; bildens presens [1]
   skolavbrott, utbildningsvägar, inlärningssvårigheter, välbefinnande [1]
   skolreform [1]
   sloyd, science of sloyd education, teacher education, teacher autonomy, content analysis [1]
   sloyd, sloyd education, design, teacher education, tutoring [1]
   slöjd, slöjdpedagogik, formgivning, lärarutbildning, handledning [1]
   slöjd, slöjdpedagogik, lärarutbildning, lärarautonomi, innehållsanalys [1]
   slöjdfostran, läromedel, slöjd [1]
   slöjdpedagogik, företagsamhet, företagsamhetsfostran, pedagogisk grundsyn [1]
   song treasury, canonization, music analysis, content analysis, music curriculum, collective identity, cultural heritage, values education, hermeneutics, Finland-Swedish [1]
   Special Education [1]
   special education consultation, counseling, consultation, collaboration, special education activities, inclusion, inclusive education [1]
   special education, design-orientated theory, digital tools, digital literacy, relational perspective, communicative competences [1]
   special needs student, vocational education and training, vocational special education, inclusion, inclusive education, discourse analysis [1]
   specialpedagogik, designorienterad teori, digitala verktyg, digitala kompetenser, relationellt perspektiv, kommunikativa kompetenser [1]
   specialpedagogisk handledning, handledning, konsultation, samarbete, specialpedagogisk verksamhet, inklusion, inkluderande undervisning [1]
   speech synthesis [1]