Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

Viitteet 79-98 / 126

   Asiasana
   professional development, special education, inclusive education, degree program, motives, outcomes, case study, Tanzania [1]
   professional development, teacher education, experience, phenomenology, reflection [1]
   professionell utveckling, lärarutbildning, erfarenhet, fenomenologi, reflektion [1]
   quality, quality of education, quality of secondary school education, professional development [1]
   scaffolding [1]
   school reform [1]
   science of sloyd education, enterprise, enterprise education, teachers´ pedagogical philosophy [1]
   second language learning; social interaction; conversation analysis; epistemics in interaction [1]
   self-regulated learning, learning technology design, e-learning, corporate learning, educational design research [1]
   simulation, reflection, mediation, scaffolding, learning, teacher education [1]
   simulering, reflektion, mediering, redskap, scaffolding, lärande, lärarutbildning [1]
   skolan; lärande; kommunikation; autentiska mottagare; en dator per elev; klassbloggar; Skype; berättande; foto; demokrati; deliberativ; läroplan; multimodalitet; abduktiv ansats; DBR; fiktionsnivå; bildens presens [1]
   skolavbrott, utbildningsvägar, inlärningssvårigheter, välbefinnande [1]
   skolreform [1]
   sloyd, science of sloyd education, teacher education, teacher autonomy, content analysis [1]
   sloyd, sloyd education, design, teacher education, tutoring [1]
   slöjd, slöjdpedagogik, formgivning, lärarutbildning, handledning [1]
   slöjd, slöjdpedagogik, lärarutbildning, lärarautonomi, innehållsanalys [1]
   slöjdfostran, läromedel, slöjd [1]
   slöjdpedagogik, företagsamhet, företagsamhetsfostran, pedagogisk grundsyn [1]