Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

Viitteet 103-122 / 126

   Asiasana
   special needs student, vocational education and training, vocational special education, inclusion, inclusive education, discourse analysis [1]
   specialpedagogik, designorienterad teori, digitala verktyg, digitala kompetenser, relationellt perspektiv, kommunikativa kompetenser [1]
   specialpedagogisk handledning, handledning, konsultation, samarbete, specialpedagogisk verksamhet, inklusion, inkluderande undervisning [1]
   speech synthesis [1]
   strong music experience,the function of music, the use of music among youth, music education, lower secondary school, music learning, educational aims (writer) [1]
   support of professional competence, learning atmosphere, aging employees, occupational self-image, leadership [1]
   talsyntes [1]
   teacher education, curriculum, innovation, teacher educator, phenomenography [1]
   teacher education, quality, teacher educator, professional development, phenomenography, phenomenology [1]
   teleoaffective structures [1]
   teleoaffektiva strukturer [1]
   theatre of the oppressed, poetics, narratolgy, mimesis [1]
   toddlers’ learning, experience, mathematics, variation theory [1]
   tvåspråkighet, undervisning, språklig växelverkan [1]
   undervisning, engelska, grundskolan, interkulturalism, undervisning, språk [1]
   undervisning, språk, interkulturell kommunikation [1]
   utbildningsledarskap [1]
   utstilling, utstillingsrom, retorisk kunstfagdidaktikk, slöjd, tekst, topologi, form og innhold, materialitet, tradisjon, kreativitet, danning [1]
   utveckling av läs- och skrivfärdighet [1]
   virtual learning, virtual learning environments, distance education, e-learning, constructivism, upper secondary education [1]