Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 513 Oikeustiede

    • Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling 

      Streng, Alfred (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 16.03.2018)
      In this research focus is on social and environmental considerations in public procurement according to Finnish legislation. The Finnish legislation on public procurement is based on European Union law. The most central ...