Viitteet 1-2 / 1

    kirjoittaminen, motoriikka, käsiala, luettavuus, käsinkirjoittaminen (1)
    skrivande, motorik, handstil, läsbarhet (1)