Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 5 Yhteiskuntatieteet

  • Cleavages in contemporary Finland : a study on party-voter ties 

   Westinen, Jussi (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 11.12.2015)
   Cleavages have been central in understanding the relationship between political parties and voters but the credibility of cleavage approach has been increasingly debated. This is because of decreasing party loyalty, fewer ...
  • The tree we heard fall : analyzing the societal processes following focusing events 

   Lindholm, Jenny (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 12.05.2016)
   Fokuserande händelser är plötsliga, ovanliga och för med sig negativa konsekvenser för ett stort antal människor. Det handlar om det vi i vardagligt tal kallar kriser och katastrofer. En intensiv medierapportering i ...