Selaus syöttöajan mukaan kokoelmasssa 316 Hoitotiede

  • Danningens vesen i møtet med det lidende mennesket 

   Bjerga, Grethe Heidi (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.02.2020)
   The background of this thesis is the encounter between the caregiver and the patient, and to understand the potential of the meeting and its significance for formation. The overall purpose of this research is to develop ...
  • FRÅN LIVSLEDA TILL LIVSMOD : Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder 

   Björklund, Ove (Åbo Akademi, 18.10.2019)
   The overall aim of this dissertation is to increase our understanding of what it is like to live as an unemployed young person, by looking at young people’s narratives. An additional aim is to explore and describe how ...
  • Vårdande i kärlek : kärleken går i strumpor 

   Römer, Ritva (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 30.09.2019)
   Caring has been formed by its long history and tradition, which can be seen in the basic values and foundational ideas of caring. The overall aim of the study is to deepen the understanding of the inner essence and idea ...
  • Clinical Competence : the Core of Nursing Education 

   Lejonqvist, Gun-Britt (Åbo Akademi University, 14.09.2018)
   This thesis takes its starting point in caring science viewing caring as the core of nursing, and acknowledging clinical caring science as a humanistic oriented science. The main aim is to define clinical competence and ...
  • Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet 

   Kaldestad, Kari (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.06.2018)
   The purpose of this thesis is to increase the understanding of and acquire knowledge about the nature of dignity in a caring science perspective. The study's starting point is the Caring Science research tradition developed ...
  • Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning I den vårdande akten 

   Ljungquist, Marie (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 18.05.2018)
   The research interests address a need for knowledge regarding the importance of ‘acts of caring’ for a caritative approach when performing tasks in the care of the elderly. The overall aim of the research was to deepen the ...
  • Barnafödandets mysterium - en begrundan av vardande och vårdande 

   Larsson, Åsa (Åbo Akademi, 12.01.2018)
   Syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen för den barnafödande kvinnans vardande i hälsa och lidande och innebörden av vårdande vid barnafödande . Särskilt fokus har lagts på den andliga dimensionens innebörd vid ...
  • Kjærlighetens vesen i møte med lidelse 

   Thorkildsen, Kari Marie (Åbo Akademis förlag, 29.09.2017)
   In a caring science perspective, this thesis seeks to understand the substance of love in the encounter with suffering. A deeper understanding of the substance of love may contribute to a deeper understanding of how to ...
  • Technology and its ethics 

   Korhonen, Eila-Sisko (Åbo Akademi University, 22.05.2017)
   This research represents basic research in the field of caring science. The purpose of this research is to develop an ideal model for the preconditions of the ethics of technology, and the aim is to gain knowledge and new ...
  • Den som våker, sover ikke : om våking og verdighet 

   Tuhus, Ruth (Åbo Akademi, 27.04.2017)
   The purpose of this study is to develop an ideal model for the concept of watch / watching over and dignity from a caring science perspective. An ideal model refers to what is possible and desirable. The concept of watching ...
  • Rörelse som värde, mening och känsla : mot en humanvetenskaplig idealmodell för fysioterapi 

   Wikström-Grotell, Camilla (Åbo Akademi University, 09.12.2016)
   The research interest is based on a need for knowledge development related to the substantial gap between movement as a scientific concept and the practice concept of movement in physiotherapy (PT). The aim is to deepen ...
  • Mötets kalejdoskop : det vårdande mötets skiftande mönster 

   Holopainen, Gunilla (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 17.10.2016)
   The main aim of this study, which takes a hermeneutical approach, is to deepen the understanding of the caring encounter by uncovering what constitutes the encounter and what is caring in the encounter. Through a clearly ...
  • Vidrörd av livet i dödens närhet - att varda som människa och vårdare i vårdandets gemenskap 

   Karlsson, Margareta (Åbo Akademi, 03.06.2016)
   The overall aim of the study is to create a theory model of “becoming” as a human being and health care provider in the caring communion at the end-of-life. The theoretical perspective of the study is caring science as it ...
  • Den Äldsta – livet är ett tillägnande : en vårdvetenskaplig explorativ studie av ett meningsbärande budskap och en innerlig visdom 

   Högström, Maj-Britt (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 01.04.2016)
   In the background of the thematic The Eldest – life is acquiring one finds both previews and myths. Wisdom belongs to these myths. The hermeneutical philosophy refers to thinking as o movement from myth to logos in a ...
  • Livets källa kärleken : hälsans urkraft 

   Hemberg, Jessica (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 08.05.2015)
   This basic research focuses on the ethos of health and the human being's becoming in health. The theoretical perspective consists of the caring tradition within caring science developed at Åbo Akademy University. The aim ...
  • Becoming a caring nurse : the heart of the matter in nurse education 

   Sandvik, Ann-Helén (Åbo Akademi University, 17.04.2015)
   This thesis in caring science didactics is based on a thinking, where the fundamental basis for the didactic is science-based, i.e. it does not emanate from the nursing profession but brings forward a didactic that grows ...
  • Urvilja : när livet är människans hem 

   Nyholm, Linda (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 13.03.2015)
   This caring science study explores ‘Will’ as an ontological concept. The aim is to deepen the understanding of the essence of Will, and to highlight the manifestations of Will and how Will becomes evident in clinical caring. ...
  • Kallet til livets embete : mødre i helse og lidelse 

   Blegen, Nina (Åbo Akademis förlag, 09.01.2015)
   Mothers represent the natural caring. Natural caring is the object of caring science and of research interest because it establishes the central core of professional caring. In this study, we encounter patients who are ...
  • Kjærlighet i forbundethet : en kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet 

   Rykkje, Linda (Åbo Akademi University, 01.12.2014)
   The thesis is rooted in caring science and the notion that the human being is an indivisible unity of body, soul and spirit. The purpose is to search for new, or expanded knowledge and understanding of the substance of the ...
  • En vårdvetenskaplig teori om interkulturellt vårdande : att föda barn i en annan kultur 

   Wikberg, Anita (Åbo Akademi, 19.09.2014)
   The aim of this dissertation is to develop a theory on intercultural caring to deepen the understanding of caring between nurses and patients who have different cultural backgrounds. The research questions are: 1) What is ...