• Leda förändring genom relationer, processer och kultur 

      Salmela, Susanne (Åbo Akademi, 21.09.2012)
      Forskningens syfte var att bidra med en ny kunskapssyntes om vad det innebär att leda förändring ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdledaren har, speciellt vid större förändringar inom organisationen, en stor betydelse ...