• Den vårdande och helande bilden: möten med bildkonst i vårdandets värld 

      Helin, Kaija (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 25.03.2011)
      Denna vårdvetenskapliga avhandling syftar till att avtäcka och belysa en vårdande och helande dimension vid existentiellt lidande patienters möten med bildkonst inom vårdkontext. Kunskapssökandet sker i två studier. Den ...