• Barnafödandets mysterium - en begrundan av vardande och vårdande 

      Larsson, Åsa (Åbo Akademi, 12.01.2018)
      Syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen för den barnafödande kvinnans vardande i hälsa och lidande och innebörden av vårdande vid barnafödande . Särskilt fokus har lagts på den andliga dimensionens innebörd vid ...