• Det vårdande samtalet 

      Fredriksson, Lennart (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 21.02.2003)
      Syftet med studien är att utgående från ett vårdvetenskapligt perspektiv utveckla en teori för det vårdande samtalet, speciellt som det gestaltar sig i den psykiatriska vårdkontexten. Avsikten är primärt att tillföra den ...