Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa 316 Hoitotiede

  • Occupational self-efficacy among ageing workers : A resource for a full working life 

   Wallin, Stina (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 03.11.2023)
   Background: Occupational self-efficacy refers to workers’ beliefs in their own capabilities to successfully perform tasks related to their occupational domain. Self-efficacy determines how people act in different situations ...
  • Problem gambling in a Nordic context : Moving from social factors to a psychosocial perspective 

   Nordmyr, Johanna (Åbo Akademi University, 02.10.2020)
   Aims In the growing field of research on gambling and problem gambling various focal points for prevention efforts are determined. The aim of this thesis is to identify and synthesise the evidence concerning social risk ...
  • Rummet i vårdandets värld 

   Lassenius, Erna (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 23.04.2005)
   This study is made in the context of basic research within the field ofcaring science. The aim is to make a theoretical and ontological investigation of what the space is in the world of caring. The basic proposition is ...
  • Rörelse som värde, mening och känsla : mot en humanvetenskaplig idealmodell för fysioterapi 

   Wikström-Grotell, Camilla (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 09.12.2016)
   The research interest is based on a need for knowledge development related to the substantial gap between movement as a scientific concept and the practice concept of movement in physiotherapy (PT). The aim is to deepen ...
  • Savnets tone i ensomhetens melodi : ensomhet hos aleneboende personer med alvorlig psykisk lidelse 

   Nilsson, Brita (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 20.03.2004)
   Studiens overordnede hensikt er å bestemme begrepet ensomhet i et vårdvitenskapelig perspektiv. Avhandlingen er en monografisk eksplorativ hermeneutisk studie og oppbygget i fire større helheter, der første hoveddel starter ...
  • Serva ad ministrare : tjänandets ethos i vårdledarskap 

   Honkavuo, Leena (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.03.2014)
   Avhandlingen syftar till att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskriva och upptäcka tjänandets meningsinnehåll samt fördjupa förståelsekunskap om tjänandets ethos i förhållande till vårdledarskap med en inriktning på ...
  • Som drabbad av en orkan : anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens 

   Söderlund, Maud (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.06.2004)
  • Technology and its ethics 

   Korhonen, Eila-Sisko (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 22.05.2017)
   This research represents basic research in the field of caring science. The purpose of this research is to develop an ideal model for the preconditions of the ethics of technology, and the aim is to gain knowledge and new ...
  • The possibilities for using humanoid robots as a care resource 

   Andtfolk, Malin (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 17.06.2022)
   Aims New multidimensional perspectives are needed to address the challenges arising from the introduction of humanoid robots in healthcare.The overall aim of this thesis was to gain understanding of the possibilities for ...
  • Tid och det tidlösa i tiden : en frambrytande vårdvetenskaplig teorigestaltning 

   Nurminen, Monica (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.11.2009)
   Denna vårdvetenskapliga grundforskning syftar till att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv och genom en hermeneutisk ansats fördjupa förståelsen för tiden och hur den gestaltas i vårdandets värld ur patientens synvinkel. ...
  • Urvilja : när livet är människans hem 

   Nyholm, Linda (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 13.03.2015)
   This caring science study explores ‘Will’ as an ontological concept. The aim is to deepen the understanding of the essence of Will, and to highlight the manifestations of Will and how Will becomes evident in clinical caring. ...
  • Vidrörd av livet i dödens närhet - att varda som människa och vårdare i vårdandets gemenskap 

   Karlsson, Margareta (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 03.06.2016)
   The overall aim of the study is to create a theory model of “becoming” as a human being and health care provider in the caring communion at the end-of-life. The theoretical perspective of the study is caring science as it ...
  • Vitality, Health, and Work : The older person's vitality sources 

   Söderbacka, Tina (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 02.12.2022)
   Aim: The present thesis aims to gain a new understanding of the vitality of older persons in general and in working life, and to contribute to a new understanding of what is giving vitality to older workers to continue ...
  • Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning I den vårdande akten 

   Ljungquist, Marie (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 18.05.2018)
   The research interests address a need for knowledge regarding the importance of ‘acts of caring’ for a caritative approach when performing tasks in the care of the elderly. The overall aim of the research was to deepen the ...
  • Vårdande i kärlek : kärleken går i strumpor 

   Römer, Ritva (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 30.09.2019)
   Caring has been formed by its long history and tradition, which can be seen in the basic values and foundational ideas of caring. The overall aim of the study is to deepen the understanding of the inner essence and idea ...
  • Vårdande och icke-vårdande tröst 

   Roxberg, Åsa (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 08.04.2005)
   The aim of the thesis is, from a caring science perspective including a caring theology perspective, to illustrate the meaning of the phenomenon consolation and howconsolation relates to suffering and care. Two studies ...
  • Vårdandets imperativ i de yttersta livsrummen : hermeneutiska vårdande samtal inom den rättspsykiatriska vården 

   Rydenlund, Kenneth (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 10.03.2012)