• Kallet til livets embete : mødre i helse og lidelse 

   Blegen, Nina (Åbo Akademis förlag, 09.01.2015)
   Mothers represent the natural caring. Natural caring is the object of caring science and of research interest because it establishes the central core of professional caring. In this study, we encounter patients who are ...
  • Kampen for livet i vemodets slør : å leve i spenningsfeltet mellom livets mulighet og dødens nødvendighet 

   Sæteren, Berit (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 17.11.2006)
   The overallpurpose of this research is to develop knowledge about health and suffering in connection with serious cancer disease through the development of a contextual model describing how patients live their lives between ...
  • Kjærlighet i forbundethet : en kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet 

   Rykkje, Linda (Åbo Akademi University, 01.12.2014)
   The thesis is rooted in caring science and the notion that the human being is an indivisible unity of body, soul and spirit. The purpose is to search for new, or expanded knowledge and understanding of the substance of the ...
  • Kjærlighetens vesen i møte med lidelse 

   Thorkildsen, Kari Marie (Åbo Akademis förlag, 29.09.2017)
   In a caring science perspective, this thesis seeks to understand the substance of love in the encounter with suffering. A deeper understanding of the substance of love may contribute to a deeper understanding of how to ...
  • Kroppen som bärare av hälsa och lidande 

   Lindwall, Lillemor (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 03.04.2004)
   The overall aim of this study is to seek new knowledge and deeper understanding of the body as a phenomenon from a caring science point of view. By means of a hermeneutic definition, the body is studied on a contextual as ...
  • Leda förändring genom relationer, processer och kultur 

   Salmela, Susanne (Åbo Akademi, 21.09.2012)
   Forskningens syfte var att bidra med en ny kunskapssyntes om vad det innebär att leda förändring ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdledaren har, speciellt vid större förändringar inom organisationen, en stor betydelse ...
  • Ledelse - en bevegelse i ansvar og kjærlighet 

   Foss, Berit (Åbo Akademis förlag, 26.05.2012)
  • Lengsel - en kraft til helse 

   Ueland, Venke (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 11.03.2013)
   The aim of this study is to explore longing and its implication for health. The overall purpose is to develop a theory model of longing. The research question is: What is the substance of longing in a caring science ...
  • Lidande och existens i patientens värld : kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer 

   Arman, Maria (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 16.05.2003)
  • Lidandet som kamp och drama 

   Wiklund, Lena (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 13.05.2000)
   Denna studie syftar till att via utformandet av en teoretisk modell nå ökad förståelse för hur människan erfar lidandet. Studien, som har en hermeneutisk ansats, fokuserar lidandet som drama och kamp, vilka beskrivs som ...
  • Livets källa kärleken : hälsans urkraft 

   Hemberg, Jessica (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 08.05.2015)
   This basic research focuses on the ethos of health and the human being's becoming in health. The theoretical perspective consists of the caring tradition within caring science developed at Åbo Akademy University. The aim ...
  • Lyssnande : en vårdvetenskaplig betraktelse 

   Koskinen, Camilla (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 01.04.2011)
   Denna vårdvetenskapliga studie har sökarljuset riktat mot lyssnande som något fundamentalt för människan. Studiens syfte är att utifrån forskarens traditionstillhörighet och en klart uttalad teorikärna, värdegrund, ontologisk ...
  • Makt som fullmakt : ett vårdvetenskapligt perspektiv 

   Rundqvist, Ewa (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 23.04.2004)
   The aim of this study is to deepen understanding and knowledge of the concepts and phenomenaof power and authority from the standpoint of caring science. The overall questions of the research are: What is power? What is ...
  • Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet 

   Kaldestad, Kari (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.06.2018)
   The purpose of this thesis is to increase the understanding of and acquire knowledge about the nature of dignity in a caring science perspective. The study's starting point is the Caring Science research tradition developed ...
  • Mötets kalejdoskop : det vårdande mötets skiftande mönster 

   Holopainen, Gunilla (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 17.10.2016)
   The main aim of this study, which takes a hermeneutical approach, is to deepen the understanding of the caring encounter by uncovering what constitutes the encounter and what is caring in the encounter. Through a clearly ...
  • Rummet i vårdandets värld 

   Lassenius, Erna (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 23.04.2005)
   This study is made in the context of basic research within the field ofcaring science. The aim is to make a theoretical and ontological investigation of what the space is in the world of caring. The basic proposition is ...
  • Rörelse som värde, mening och känsla : mot en humanvetenskaplig idealmodell för fysioterapi 

   Wikström-Grotell, Camilla (Åbo Akademi University, 09.12.2016)
   The research interest is based on a need for knowledge development related to the substantial gap between movement as a scientific concept and the practice concept of movement in physiotherapy (PT). The aim is to deepen ...
  • Savnets tone i ensomhetens melodi : ensomhet hos aleneboende personer med alvorlig psykisk lidelse 

   Nilsson, Brita (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 20.03.2004)
   Studiens overordnede hensikt er å bestemme begrepet ensomhet i et vårdvitenskapelig perspektiv. Avhandlingen er en monografisk eksplorativ hermeneutisk studie og oppbygget i fire større helheter, der første hoveddel starter ...
  • Serva ad ministrare : tjänandets ethos i vårdledarskap 

   Honkavuo, Leena (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.03.2014)
   Avhandlingen syftar till att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskriva och upptäcka tjänandets meningsinnehåll samt fördjupa förståelsekunskap om tjänandets ethos i förhållande till vårdledarskap med en inriktning på ...
  • Som drabbad av en orkan : anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens 

   Söderlund, Maud (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.06.2004)