• Generic and professional caring in a Chinese setting: an ethnopraphic study 

   Nyback, Maj-Helen (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 02.02.2008)
   The objective of the present study is to describe the cultural care practices, meanings, values and beliefs which form the basis of caring in a Chinese context. The research has its starting point in a caring science ...
  • Glädje i vårdandets värld 

   Selander, Ginger (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 18.08.2014)
   The present study is made in the context of basic research within the field of caring science. The overall aim is to uncover and make joy visible as an idea in the world of caring. The core of caring has historically always ...
  • Hemmet som ethos : en idéhistorisk studie av hur hemmet som ethos blev evident i hälsosysterns vårdande under 1900-talets första hälft 

   Hilli, Yvonne (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 25.05.2007)
   The home as ethos, an ethical dimension of human beings, is this study’s focus of interest. Can the home as ethos comprise motive and driving force for a human being? This dissertation has a mainly hermeneutic approach ...
  • Det hjemløse menneske : en studie av sykdom og lidelse 

   Gabrielsen, Elisabeth (Åbo Akademi, 26.05.2014)
   The overall aim of this study was to achieve a deeper understanding of the relationship between human suffering, disease and illness. The study is rooted in the health-care scientific research tradition as developed by ...
  • Hjärtats vanor, tankens välvilja och handens gärning : dygd som vårdetiskt grundbegrepp 

   Näsman, Yvonne (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 28.05.2010)
   The main aim of the study is to elucidate the meaning and dimensions of the concept of „virtue‟, and to find the place of virtue in a caritative caring ethics, i.e. a caring ethics based on human love and mercy. The intention ...
  • Hälsans grund kan bara hjärtat förstå : ett sökande efter kunskap om hälsa i ljuset av Blaise Pascals tänkande 

   Rosengren, Anna-Lisa (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 15.05.2009)
   The aim of this thesis is to gain new understanding of health based on the work Penseés (Thoughts) by Blaise Pascal. The research interest originates from the motive of the heart for the greatness of man in conjunction ...
  • I hälsans spelrum : lek på vårdandets scen 

   Lindberg, Susan (Åbo Akademi, 01.11.2013)
   With caring science as its foundation and by means of the perioperative dialogue, the intended contribution and overall aim of this present thesis is to describe what play is and could be in the caring reality, an ideal ...
  • Kallet til livets embete : mødre i helse og lidelse 

   Blegen, Nina (Åbo Akademis förlag, 09.01.2015)
   Mothers represent the natural caring. Natural caring is the object of caring science and of research interest because it establishes the central core of professional caring. In this study, we encounter patients who are ...
  • Kampen for livet i vemodets slør : å leve i spenningsfeltet mellom livets mulighet og dødens nødvendighet 

   Sæteren, Berit (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 17.11.2006)
   The overallpurpose of this research is to develop knowledge about health and suffering in connection with serious cancer disease through the development of a contextual model describing how patients live their lives between ...
  • Kjærlighet i forbundethet : en kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet 

   Rykkje, Linda (Åbo Akademi University, 01.12.2014)
   The thesis is rooted in caring science and the notion that the human being is an indivisible unity of body, soul and spirit. The purpose is to search for new, or expanded knowledge and understanding of the substance of the ...
  • Kjærlighetens vesen i møte med lidelse 

   Thorkildsen, Kari Marie (Åbo Akademis förlag, 29.09.2017)
   In a caring science perspective, this thesis seeks to understand the substance of love in the encounter with suffering. A deeper understanding of the substance of love may contribute to a deeper understanding of how to ...
  • Kroppen som bärare av hälsa och lidande 

   Lindwall, Lillemor (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 03.04.2004)
   The overall aim of this study is to seek new knowledge and deeper understanding of the body as a phenomenon from a caring science point of view. By means of a hermeneutic definition, the body is studied on a contextual as ...
  • Leda förändring genom relationer, processer och kultur 

   Salmela, Susanne (Åbo Akademi, 21.09.2012)
   Forskningens syfte var att bidra med en ny kunskapssyntes om vad det innebär att leda förändring ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdledaren har, speciellt vid större förändringar inom organisationen, en stor betydelse ...
  • Ledelse - en bevegelse i ansvar og kjærlighet 

   Foss, Berit (Åbo Akademis förlag, 26.05.2012)
  • Lengsel - en kraft til helse 

   Ueland, Venke (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 11.03.2013)
   The aim of this study is to explore longing and its implication for health. The overall purpose is to develop a theory model of longing. The research question is: What is the substance of longing in a caring science ...
  • Lidande och existens i patientens värld : kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer 

   Arman, Maria (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 16.05.2003)
  • Lidandet som kamp och drama 

   Wiklund, Lena (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 13.05.2000)
   Denna studie syftar till att via utformandet av en teoretisk modell nå ökad förståelse för hur människan erfar lidandet. Studien, som har en hermeneutisk ansats, fokuserar lidandet som drama och kamp, vilka beskrivs som ...
  • Livets källa kärleken : hälsans urkraft 

   Hemberg, Jessica (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 08.05.2015)
   This basic research focuses on the ethos of health and the human being's becoming in health. The theoretical perspective consists of the caring tradition within caring science developed at Åbo Akademy University. The aim ...
  • Lyssnande : en vårdvetenskaplig betraktelse 

   Koskinen, Camilla (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 01.04.2011)
   Denna vårdvetenskapliga studie har sökarljuset riktat mot lyssnande som något fundamentalt för människan. Studiens syfte är att utifrån forskarens traditionstillhörighet och en klart uttalad teorikärna, värdegrund, ontologisk ...
  • Makt som fullmakt : ett vårdvetenskapligt perspektiv 

   Rundqvist, Ewa (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 23.04.2004)
   The aim of this study is to deepen understanding and knowledge of the concepts and phenomenaof power and authority from the standpoint of caring science. The overall questions of the research are: What is power? What is ...