Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa 316 Hoitotiede

  • Caring in Creative Writing 

   Sandbäck Forsell, Johanna (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 29.09.2023)
   Aim: The aim of this research is to gain a deeper understanding about caring in creative writing in relation to human becoming and life. Methods: The research design is qualitative and conducted with a hermeneutic approach. ...
  • Clinical Competence : the Core of Nursing Education 

   Lejonqvist, Gun-Britt (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 14.09.2018)
   This thesis takes its starting point in caring science viewing caring as the core of nursing, and acknowledging clinical caring science as a humanistic oriented science. The main aim is to define clinical competence and ...
  • Danningens vesen i møtet med det lidende mennesket 

   Bjerga, Grethe Heidi (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.02.2020)
   The background of this thesis is the encounter between the caregiver and the patient, and to understand the potential of the meeting and its significance for formation. The overall purpose of this research is to develop ...
  • Delaktighet som hälsobringande nytta : en studie ur ett vårdvetenskapligt hälsoperspektiv 

   Olsio-Tuisku, Anna-Greta (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 09.10.2020)
   Det övergripande syftet med studien är att med en hermeneutisk forskningsansats fördjupa förståelsen av meningsinnehåll i begreppen delaktighet och nytta i relation till begreppet hälsa och att vidga förståelsehorisonten ...
  • Den etiske akten : den caritative etikken når pasientens fordringer er av eksistensiell art 

   Karterud, Dag (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 11.12.2006)
   The purpose of this thesis is to develop a theory model about some core concepts and phenomena within caritative ethics when patients' demands are existential. There are two research questions, (A) Which realities represent ...
  • Den som våker, sover ikke : om våking og verdighet 

   Tuhus, Ruth (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 27.04.2017)
   The purpose of this study is to develop an ideal model for the concept of watch / watching over and dignity from a caring science perspective. An ideal model refers to what is possible and desirable. The concept of watching ...
  • Den vårdande och helande bilden: möten med bildkonst i vårdandets värld 

   Helin, Kaija (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 25.03.2011)
   Denna vårdvetenskapliga avhandling syftar till att avtäcka och belysa en vårdande och helande dimension vid existentiellt lidande patienters möten med bildkonst inom vårdkontext. Kunskapssökandet sker i två studier. Den ...
  • Den Äldsta – livet är ett tillägnande : en vårdvetenskaplig explorativ studie av ett meningsbärande budskap och en innerlig visdom 

   Högström, Maj-Britt (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 01.04.2016)
   In the background of the thematic The Eldest – life is acquiring one finds both previews and myths. Wisdom belongs to these myths. The hermeneutical philosophy refers to thinking as o movement from myth to logos in a ...
  • Det gyldne snitt : den estetiske dimensjon, en kilde til helse oget etisk anliggende 

   Caspari, Synnøve (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 23.10.2004)
   Within caring science, investigations and explorations have been carried out on the ontology of caring, and many aspects of the field have been the subject of scientific research. The main subject for this study is grounded ...
  • Det hjemløse menneske : en studie av sykdom og lidelse 

   Gabrielsen, Elisabeth (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 26.05.2014)
   The overall aim of this study was to achieve a deeper understanding of the relationship between human suffering, disease and illness. The study is rooted in the health-care scientific research tradition as developed by ...
  • Det vårdande samtalet 

   Fredriksson, Lennart (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 21.02.2003)
   Syftet med studien är att utgående från ett vårdvetenskapligt perspektiv utveckla en teori för det vårdande samtalet, speciellt som det gestaltar sig i den psykiatriska vårdkontexten. Avsikten är primärt att tillföra den ...
  • En vårdvetenskaplig syntes mellan vårdandets ethos och vårdintensitet 

   Frilund, Marianne (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 06.09.2013)
   This is a study in the field of caring science. The kinds of knowledge expansion and theoretical formation outlined in this thesis have a hypothetic-deductive design. The synthesizer of caring science between caring ethos ...
  • En vårdvetenskaplig teori om interkulturellt vårdande : att föda barn i en annan kultur 

   Wikberg, Anita (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 19.09.2014)
   The aim of this dissertation is to develop a theory on intercultural caring to deepen the understanding of caring between nurses and patients who have different cultural backgrounds. The research questions are: 1) What is ...
  • From Broken to Whole Human Being : Suffering, Health and Caring After Religious Disaffiliation 

   Björkmark, Maria (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 10.03.2023)
   Aim: Religious disaffiliation, leaving a religious community, may under certain circumstances lead to significant changes in an individual’s life. The overall aim of this caring science thesis was to increase the understanding ...
  • FRÅN LIVSLEDA TILL LIVSMOD : Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder 

   Björklund, Ove (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 18.10.2019)
   The overall aim of this dissertation is to increase our understanding of what it is like to live as an unemployed young person, by looking at young people’s narratives. An additional aim is to explore and describe how ...
  • Försoning ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

   Gustafsson, Lena-Karin (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 21.11.2008)
  • Generic and professional caring in a Chinese setting: an ethnopraphic study 

   Nyback, Maj-Helen (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 02.02.2008)
   The objective of the present study is to describe the cultural care practices, meanings, values and beliefs which form the basis of caring in a Chinese context. The research has its starting point in a caring science ...
  • Glädje i vårdandets värld 

   Selander, Ginger (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 18.08.2014)
   The present study is made in the context of basic research within the field of caring science. The overall aim is to uncover and make joy visible as an idea in the world of caring. The core of caring has historically always ...
  • Hantera frihet och ansvar : om unga personers liv, hälsa och behov av stöd 

   Östman, Lillemor (Åbo Akademi University, 27.08.2021)
   Background: It seems difficult to gauge how emerging adults are really feeling, and there is a discrepancy in research. Some argue that emerging adults are generally feeling better, but others claim that they feel worse ...
  • Hemmet som ethos : en idéhistorisk studie av hur hemmet som ethos blev evident i hälsosysterns vårdande under 1900-talets första hälft 

   Hilli, Yvonne (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 25.05.2007)
   The home as ethos, an ethical dimension of human beings, is this study’s focus of interest. Can the home as ethos comprise motive and driving force for a human being? This dissertation has a mainly hermeneutic approach ...