316 Hoitotiede

 

Uusimmat viitteet

 • Hantera frihet och ansvar : om unga personers liv, hälsa och behov av stöd 

  Östman, Lillemor (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 27.08.2021)
  Background: It seems difficult to gauge how emerging adults are really feeling, and there is a discrepancy in research. Some argue that emerging adults are generally feeling better, but others claim that they feel worse ...
 • Hälsans tomrum : En hermeneutisk studie om försakelsens betydelse för hälsan 

  Koskinen, Monika (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 17.06.2021)
  Avhandlingen har som syfte att öppna upp förståelsen för försakelsens betydelse för människans hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Bakgrunden till studien utgörs av erfarenheten att många människor idag upplever ...
 • Delaktighet som hälsobringande nytta : en studie ur ett vårdvetenskapligt hälsoperspektiv 

  Olsio-Tuisku, Anna-Greta (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 09.10.2020)
  Det övergripande syftet med studien är att med en hermeneutisk forskningsansats fördjupa förståelsen av meningsinnehåll i begreppen delaktighet och nytta i relation till begreppet hälsa och att vidga förståelsehorisonten ...
 • Problem gambling in a Nordic context : Moving from social factors to a psychosocial perspective 

  Nordmyr, Johanna (Åbo Akademi University, 02.10.2020)
  Aims In the growing field of research on gambling and problem gambling various focal points for prevention efforts are determined. The aim of this thesis is to identify and synthesise the evidence concerning social risk ...
 • Danningens vesen i møtet med det lidende mennesket 

  Bjerga, Grethe Heidi (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.02.2020)
  The background of this thesis is the encounter between the caregiver and the patient, and to understand the potential of the meeting and its significance for formation. The overall purpose of this research is to develop ...
 • FRÅN LIVSLEDA TILL LIVSMOD : Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder 

  Björklund, Ove (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 18.10.2019)
  The overall aim of this dissertation is to increase our understanding of what it is like to live as an unemployed young person, by looking at young people’s narratives. An additional aim is to explore and describe how ...
 • Vårdande i kärlek : kärleken går i strumpor 

  Römer, Ritva (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 30.09.2019)
  Caring has been formed by its long history and tradition, which can be seen in the basic values and foundational ideas of caring. The overall aim of the study is to deepen the understanding of the inner essence and idea ...
 • Clinical Competence : the Core of Nursing Education 

  Lejonqvist, Gun-Britt (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 14.09.2018)
  This thesis takes its starting point in caring science viewing caring as the core of nursing, and acknowledging clinical caring science as a humanistic oriented science. The main aim is to define clinical competence and ...
 • Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet 

  Kaldestad, Kari (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.06.2018)
  The purpose of this thesis is to increase the understanding of and acquire knowledge about the nature of dignity in a caring science perspective. The study's starting point is the Caring Science research tradition developed ...
 • Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning I den vårdande akten 

  Ljungquist, Marie (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 18.05.2018)
  The research interests address a need for knowledge regarding the importance of ‘acts of caring’ for a caritative approach when performing tasks in the care of the elderly. The overall aim of the research was to deepen the ...
 • Barnafödandets mysterium - en begrundan av vardande och vårdande 

  Larsson, Åsa (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 12.01.2018)
  Syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen för den barnafödande kvinnans vardande i hälsa och lidande och innebörden av vårdande vid barnafödande . Särskilt fokus har lagts på den andliga dimensionens innebörd vid ...
 • Kjærlighetens vesen i møte med lidelse 

  Thorkildsen, Kari Marie (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 29.09.2017)
  In a caring science perspective, this thesis seeks to understand the substance of love in the encounter with suffering. A deeper understanding of the substance of love may contribute to a deeper understanding of how to ...
 • Technology and its ethics 

  Korhonen, Eila-Sisko (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 22.05.2017)
  This research represents basic research in the field of caring science. The purpose of this research is to develop an ideal model for the preconditions of the ethics of technology, and the aim is to gain knowledge and new ...
 • Den som våker, sover ikke : om våking og verdighet 

  Tuhus, Ruth (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 27.04.2017)
  The purpose of this study is to develop an ideal model for the concept of watch / watching over and dignity from a caring science perspective. An ideal model refers to what is possible and desirable. The concept of watching ...
 • Rörelse som värde, mening och känsla : mot en humanvetenskaplig idealmodell för fysioterapi 

  Wikström-Grotell, Camilla (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 09.12.2016)
  The research interest is based on a need for knowledge development related to the substantial gap between movement as a scientific concept and the practice concept of movement in physiotherapy (PT). The aim is to deepen ...
 • Mötets kalejdoskop : det vårdande mötets skiftande mönster 

  Holopainen, Gunilla (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 17.10.2016)
  The main aim of this study, which takes a hermeneutical approach, is to deepen the understanding of the caring encounter by uncovering what constitutes the encounter and what is caring in the encounter. Through a clearly ...
 • Vidrörd av livet i dödens närhet - att varda som människa och vårdare i vårdandets gemenskap 

  Karlsson, Margareta (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 03.06.2016)
  The overall aim of the study is to create a theory model of “becoming” as a human being and health care provider in the caring communion at the end-of-life. The theoretical perspective of the study is caring science as it ...
 • Den Äldsta – livet är ett tillägnande : en vårdvetenskaplig explorativ studie av ett meningsbärande budskap och en innerlig visdom 

  Högström, Maj-Britt (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 01.04.2016)
  In the background of the thematic The Eldest – life is acquiring one finds both previews and myths. Wisdom belongs to these myths. The hermeneutical philosophy refers to thinking as o movement from myth to logos in a ...
 • Livets källa kärleken : hälsans urkraft 

  Hemberg, Jessica (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 08.05.2015)
  This basic research focuses on the ethos of health and the human being's becoming in health. The theoretical perspective consists of the caring tradition within caring science developed at Åbo Akademy University. The aim ...
 • Becoming a caring nurse : the heart of the matter in nurse education 

  Sandvik, Ann-Helén (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 17.04.2015)
  This thesis in caring science didactics is based on a thinking, where the fundamental basis for the didactic is science-based, i.e. it does not emanate from the nursing profession but brings forward a didactic that grows ...

Näytä lisää