Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 215 Teknillinen kemia

    • New aspects in limestone dissolution for wet flue gas desulfurization 

      Carletti G., Claudio A. (Åbo Akademi University, 05.12.2015)
      Fortsättningsvis tillgodoses största delen av världens energibehov genom förbränning av fossila bränslen, dessutom forsätter världens totala energibehov att öka. Eftersom förbränning av fossila bränslen som t.ex. olja och ...